-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing good solutions to be SOLD quickly

Thai massage in the heart of Canberra CBD - $29,000.00 Neg
A great business opportunity for massage business in great location of Canberra CBD. You can start your own business with the low rent and easy to run. There are 3 massage rooms and based regular customers. With potential to growth further. Interested for more information pls contact 0404 02 78 65 (speaking Thai & English)
Một cơ hội lớn cho kinh doanh ngànhmassage. Cơ sở tọa lạc ở vị trí tuyệt vời củaCanberra CBD. Bạn có thể bắt đầu kinh doanh của riêng bạnvới giá thuê thấp chỉ $275 / tuần và rất dễ dàngđiều hành.Trang thiết bị đầy đủ với 3 phòng massage, với số lượng khách hàng trung thành thường xuyên đến, và còn nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa. Nếu quan tâm và muốn biết thêm thông tin xin liên hệ:
0404 02 78 65 (nói Thái và tiếng Anh)
按摩業務巨大的商機
良好的位置,位於堪培拉中央商務區,地理位置優越
這是一個很好的時間,你就可以開始了良好的業務與低租金,只有$275 /每週,操作方便
該業務包含3間按摩室,配備了基於忠誠和固定的客戶。有潛力進一步增長
有意請來電/文本以獲取更多詳細信息。聯繫 0404027 865(講泰文,英文)

Featured Products