-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing good solutions to be SOLD quickly

Coffee Shop And Burger Joint Or Sale
$30,000 Hawthorn VIC

Located near Auburn Station and Swinburne University. Newly renovated with sleek, modern design of the front of house, modern counters with stone bench tops, shelving on the walls to showcase products, display cabinet for all those delicious products you would like to sell, a fully equipped separate prep/kitchen area at the rear. Weekly takings $2500- $3000 - Coffee 8 -10 kg per week.

Comes with all the necessary equipment, coffee machine, new state of the art fully automatic coffee grinder etc. ready for you to come in and open straight away! No extra expense. Building also has 3 rooms upstairs, 2 of which are tenanted so opportunity for extra income, or live in, while you work! Full bathroom and toilet facilities. Lease 2 x 3 years and Cheep rent per week $630+ GST. Reasonable offers will be accepted. Genuine sellers, only selling due to other ventures on the horizon, looking for an energetic and serious buyer. Contact 0433 713 180, or 0422 286 502 (English only)

______

Cửa hàng cà phê và burger - $ 30,000 Hawthorn VIC

Nằm gần trạm xe lửa Auburn và Đại học Swinburne. Mới được cải tạo với kiểu dáng đẹp hiện đại của mặt tiền nhà, quầy với đỉnh đá, giá đỡ trên tường để giới thiệu sản phẩm, tủ trưng bày cho tất cả các sản phẩm ngon mà bạn muốn bán, khu vực chuẩn bị / nhà bếp riêng biệt được trang bị đầy đủ tại phía sau. Hàng tuần thu nhập $ 2500- $ 3000 - Cà phê 8 -10 kg mỗi tuần.

Cửa hàng sang bán bao gồm tất cả các thiết bị cần thiết, máy pha cà phê, nhà nước mới nhất của nghệ thuật hoàn toàn tự động máy xay cà phê. Sẵn sàng cho bạn kinh doanh ngay lập tức! Không cần thêm chi phí. Tòa nhà còn có 3 phòng ngủ trên lầu, trong đó có 2 căn hộ được cho thuê để có cơ hội kiếm thêm thu nhập hoặc cứ sống lại cửa hàng trong khi bạn làm việc! Phòng tắm đầy đủ tiện nghi và nhà vệ sinh. Cho thuê 2 x 3 năm và thuê rẻ, mỗi tuần $ 630 + GST. Giá thương lượng hợp lý sẽ được chấp nhận. Xin Gọi / nhắn tin 0433 713 180, hoặc 0422 286 502 (chỉ bằng tiếng Anh)

咖啡店和漢堡聯合或銷售 - $ 30,000 Hawthorn VIC

_____

靠近奧本站和斯溫伯恩大學。新裝修與時尚,現代設計的前面,現代櫃檯與石檯面,擱置在牆上展示產品,所有美味的產品,你想賣的陳列櫃,設備齊全的獨立準備/廚房後方。每週收入$ 2500- $ 3000 - 咖啡8 -10公斤每週。

配備了所有必要的設備,咖啡機,全新的全自動咖啡研磨機等準備好你進來,並立即開放!沒有額外的費用。建築物樓上還有3間房,其中2間是出租額外收入的機會,或者住在你工作的時候!完整的浴室和衛生間設施。租約2 x 3年和每週租金$ 630 . 費稅。合理的優惠將被接受。真正的賣家,只因其他企業在地平線上銷售,尋找一個充滿活力和認真的買家。聯繫0433 713 180或0422 286 502(僅英文)

Takeaway Business For Sale

$295000 Neg. - Wendouree, VIC

Very busy well established takeaway business in food court of major local shopping centre. Newly refurbished. With long lease. Please call / text 0421 576 862 (English)

Takeaway Kinh doanh Bán

$295k thương lượng - Wendouree, VIC

Rất bận rộn trong việc kinh doanh nhà hàng, tại các khu ẩm thực của trung tâm mua sắm lớn tại địa phương.Vừa được tân trang mới, Hợp đồng dài hạn. Xin vui lòng gọi đến số 0421 576 862 (tiếng Anh)

外賣業務出售

$295k可面議 - Wendouree,VIC

在當地主要購物中心的美食廣場非常忙碌的外賣業務。 新裝修。 長租約。 請致電/文本0421 576 862 (English) 

Cafe Business for Sale
$80,000 Queenscliff VIC

Cute little cafe with the beach just down the road. Good local trade and regular holidaymakers make for a busy but rewarding business. Cheap rent. 2 terms of 3 years remaining on lease. $80,000.00 open to offers. Please call / text Joeline 0430 469 018 (English)


Rất hấp dẫn tại vùng biển Queenscliff Victoria. Kinh doanh rất tốt với khách địa phương, và khách du lịch quanh năm. Hợp đồng lâu dàu 3x3 còn thời hạn , thuê rẻ. Sang $80,000 mở ngõ để thảo luận. Gọi / nhắn tin Joeline ‎0430 469 018 (tiếng Anh)


咖啡館業務出售 - 可愛的小咖啡館,海灘就在路上。 良好的當地貿易和定期度假者使忙碌而有益的業務。 便宜的租金。 剩餘3年租期。 $80,000.00開放提供。 請致電/短信Joeline 0430 469 018(英語)

Café Business for Sale

Sydney Road, Brunswick 3056 VIC 

We’re looking to sell our Industrial/Rustic café in a funky and popular location in Brunswick, on most famous Sydney road. It’s only metres away from Bunnings & lots of other famous eateries & pubs. There’s no shortage of foot traffic, the whole street is buzzing morning, afternoon & even during evenings. Weekends are buzzing with families looking to find a place to eat.

The café is positioned under a newly built apartment block. The street sees thousands of cars passing thru daily! It’s great because there is heaps of on-street parking.

Comes with a brand new fit out with canopy exhaust system, newly installed grease trap & fully operational kitchen. Great potential to start doing evening trade. However, our Café serves Big Breakfasts, Smoked Salmon Bens, breaki rolls plus sandwiches, burgers and the Best Coffee going around. With 40 seats, we keep it simple so it’s easy to run. Upon inspection you would be amazed to see what’s on offer versus the asking price.

What's excluded:

Coffee Grinders : as they belong to the coffee supplier. If buyer continues with the existing coffee supplier then the coffee grinders remains part of the cafe but owned by the supplier.

Equipped with: La Marzocco 2 group linea - Thermal printer, cash box and ipad  - older/stand - Furniture (tables & chairs), Edison light fittings, plates and cups - Fridges, oven, freezers, 3 Tier Cold food display unit - Kitchen and cabinets - WIFI internet

With approval to open late, any new operator can extend the menu to serve dinner/s and capitalize on the evening flow of customers. 

Perks: 16 new apartments to start construction within 3 months within 250m radius from the cafe. There will be tradesmen coming thru for breakfast and lunch. 

Current hours: Mon – Fri: 7.30am to 4pm - Sat – Sun: 8am to 3pm - Lease term remaining: 6 years. - 1 parking spot included - 110m2 is space - ent: $769/week - 10-12kgs  coffee week Fully run under management - Huge potential to grow the business

Business trading since July 2017 - There is huge potential in evening time for fish and chips shop! Walk in walk out, no time wasters please as we're motivated to sell. It's a fantastic time to buy as the summer season has just started.

Enquiries can be sent to   [email protected] or please message the contact number 0424 851 231.

Sang bán quán cà phê tại một địa điểm tốt ở Brunswick trên con đường Sydney Rd khu có nhiều quán và quán rượu. Lưu lượng khách qua lại suốt ngày rất đông kể cả đêm. Các ngày cuối tuần cũng rất bận rộn với các gia đình tìm kiếm nơi ăn.

Quán cà phê nằm dưới một tòa nhà căn hộ mới xây. Đường phố nhìn thấy hàng ngàn xe ô tô đi ngang qua hàng ngày! Thật tuyệt vời vì có rất nhiều bãi đỗ xe trên đường phố.

Đi kèm với một thương hiệu mới phù hợp với trang thiết bi% đầy đủ cho nhà hàng & café. Có tiềm năng lớn để kinh doanh vào buổi tối. Với 40 chỗ, chúng tôi giữ nó đơn giản vì vậy nó dễ dàng để điều hành.

Hợp đồng lâu dài còn 6 năm + tái ký – Tiền thuê: 769 USD / tuần. Có 1 chỗ xe riêng cho quán. Tổng không gian 110m2. Hiện bán 10-12 ký café mỗi tuần.

Sang theo cách WIWO ( chỉ tính trị giá thiết bị) Có thể gửi liên hệ đến email: - [email protected] - hoặc vui lòng nhắn tin số liên lạc 0424 851 231.

我們正在尋找出售我們的工業/鄉村咖啡館在一個時髦和熱門的位置,在不倫瑞克,在最著名的悉尼道路。離Bunnings和許多其他著名的餐館和酒吧都只有幾米之遙。沒有足夠的人流量,整個街道在上午,下午甚至在晚上都在嗡嗡作響。週末正在尋找可以吃飯的地方。

咖啡廳位於新建的公寓樓下。街上看到成千上萬的汽車經過每天!這是很棒的,因為有一堆路邊停車。

配備了全新的天篷排氣系統,新安裝的油脂分離器和完全可用的廚房。開始做夜市的潛力很大。然而,我們的咖啡廳供應大早餐,煙熏三文魚肉,麵包卷加三明治,漢堡和最好的咖啡四處走動。有40個座位,我們保持簡單,所以很容易運行。經過檢查,你會驚訝地看到什麼是報價與要價。

由於批准遲到,任何新的運營商都可以擴展菜單以供應晚餐,並利用晚上的客戶流量。

在咖啡館250米半徑範圍內的3個月內新開16間公寓。早餐和午餐將有商人來到。

炸魚薯條店晚上有很大的潛力!

走出去,沒有時間浪費,因為我們有動力出售。在夏季剛剛開始的時候,這是一個很好的時機。

如有任何疑問,請發送至[email protected]或致電 0424 851 231

Pizza Business for Sale

$$$ Negotiable - Boronia VIC

DUE TO GOING OVERSEAS! BUY THE BUSINESS FOR $40,000 (NEGOTIABLE) OR LEASE THE SHOP WITHOUT PAYING FOR THE BUSINESS. BORONIA VIC An opportunity not to miss out by husband and wife or people looking for business visa. About the business. the business is a pizza shop operating only 30 hours/week and taking 4000 to 4500/week. huge potential to double the taking by opening for lunch. the shop is fully managed by its experienced staff (2 staff one 12 yrs experience and the other 40 yrs and 3 drivers). About the shop. it is a 160 sqm shop located on the main busy road in Boronia. with a huge walk in coolroom and a huge kitchen is perfect for any type of restaurant. it has capacity for 30 people and can be increased to accomodate 50 people as well. if you don't want to operate as a pizza business you can only lease the shop without paying for the business and convert it to any type of restaurant you like. pls call/txt Maz0420 978 920 (English)

Bán gấp vì đi nước ngoài – Sang kinh doanh $40,000 hoặc chỉ thuê mướn lại để làm mà không cần sang.  Một cơ hội không nên bỏ lỡ. Thích hợp vợ chồng  hoặc cho ai đang tìm một kinh doanh nhỏ mang lợi cao.  Là một cửa hàng bánh pizza hoạt động chỉ 30 giờ / tuần và thu 4000 đến 4500 đô/ tuần. Tiềm năng còn nhiều hơn cho việc mở cửa phục vụ thêm bữa trưa. Cửa hàng được quản lý đầy đủ bởi đội ngộũ nhân viên giàu kinh nghiệm (2 nhân viên 12 năm kinh nghiệm và 40 năm và 3 lái xe giao hàng đến nhà). Rộng 160 mét vuông nằm trên con đường chính bận rộn ở Boronia VIC. Phòng lạnh loại bước vô & nhà bếp lớn thương mại đủ tiện nghi, phục vụ cùng lúc cho 30-50 khách. Hoàn hảo cho bất kỳ loại tHực đơn nhà hàng nào. nếu bạn không muốn hoạt động như một shop bán Pizza, bạn chỉ có thể thuê cửa hàng và chuyển đổi nó sang bất kỳ loại nhà hàng nào bạn thích. xin gọi / txt Maz 0420 978 920 (tiếng Anh)

緊急促銷因為海外! 買四萬美元的商業(談判)或出租而不支付業務。 BORONIA VIC一個不容錯過的夫妻或尋求商務簽證的人。 關於業務。 這家企業是一家比薩餅店,每週工作時間只有30小時,每週4000到4500人。 巨大的潛力,通過午餐開放加倍。 該店由其經驗豐富的員工(2名員工,12年經驗,另外40年,3名司機)全面管理。 關於商店。 這是一個160平方米的商店位於伯羅尼亞主要繁忙的道路。 在涼爽的地方散步,一個巨大的廚房是任何類型的餐廳的完美。 可容納30人,可容納50人。 如果您不想經營比薩業務,您只能租用商店,而無需支付業務,並將其轉換為您喜歡的任何類型的餐廳。 請致電/ txt Maz 0420 978 920 (English)

Charcoal Chicken Business for Sale

$$$ Neg Sunshine West VIC

Great location, currently trading Charcoal Chicken ands Kebab, open 6 days / per week. Long lease  good rent. Easy to manage, well established, price POA. Please call / text Call Ian 0404 895 108 (English)

Sang Bán Shop Gà Nướng

Giá thương lượng – Sunshine West VIC

Địa điểm tuyệt vời, hiện đang kinh doanh gà và Kebab, mở 6 ngày / tuần. Hợp đồng dài, giá thuê tốt. Dễ dàng quản lý, giá bán do người mua đề nghị. Đã làm lâu năm kinh doanh doanh thu tốt. Trang thiết bị đầy đủ. Xin gọi điện thoại / nhắn tin Ian 0404 895 108 (tiếng Anh)

位置很好,目前正在交易木炭雞和烤肉串,每週開放6天。 長租良好的租金。 易於管理,建立良好,價格POA。 請撥打/電話致電 Ian 0404 895 108

Cafe for URGENT Sale

$200,000 Albert Park , Melbourne VIC

200K Nogotiable ( Travelling Overseas ) - Weekly Taking: $9,000 – Long lease (5) year lease commenced August 2015 till August 2020 + five (5) year option till August 2025 - Located in the bayside precinct of Albert Park is a hidden gem of a cafe in a busy shopping strip. Current Rent Net $8,503 per month O/G GST Upstairs 3 offices Kitchen Toilet - currently rented out on a month by month leases. Excellent location - Serving only breakfast and lunch - 20kg coffee per week - Trading from 7am to 4.30pm - 7 days - Fully Licenced - Commercial kitchen – suit any menu. Please call / text 0421 953 801 (English)

200 ngàn thương lượng. (lý do di chuyển đi nước ngoài) – Hiện đang thu $9000 hàng tuần. Hợp đồng thuê năm (5) năm từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 8 năm 2020 + tái ký tùy chọn thêm năm (5) năm cho đến tháng 8 năm 2025 - Vị trí tuyệt với trong khu vực backside của Albert Park là một viên ngọc quý ẩn trong trong một khu mua sắm bận rộn. Giá thuê hiện tại $8,503 một tháng O/G GST. Bao gồm luôn 3 văn phòng bên trên, nhà bếp + toilet v.v… Hiên đang tái cho thuê riêNg phần trên. Phần dưới quán chỉ phục vụ bữa sáng và bữa trưa – tiêU thụ 20kg cà phê / tuần - Buôn bán từ 7 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều - 7 ngày - Giấy phép rượu - Nhà bếp thương mại - Vui lòng gọi / text 0421 953 801 (tiếng Anh)

200K Nogotiable(海外旅行) - 每週銷售額$ 9,000 - 五(5)年租約開始於2015年8月至2020年8月 - 另外五(5)年選項,直到2025年8月 - 於阿爾伯特公園的海灣地區是一個在繁忙的購物區的咖啡館藏寶石。 現租金$ 8,503每月O / G GST樓上3 個辦公室廚房廁所 - 目前按月出租。 位置優越 - 目前只供應早餐及午餐 - 每週20公斤咖啡 - 上午7時至下午4時30分交易 - 7日 - 酒牌 - 商業廚房 - 請致電/文本 0421 953 801(英文)

Café for Sale 
$80,000  Kilsyth, VIC. 
Five days a week industrial take away café in Kilsyth. Currently trading Monday to Friday 6.00am-3.00pm. You can extend the trading hours (till dinner and weekends) as your wish and may increase the revenue (because it is located facing to the main road). This is a take away shop where you can make great money and still have time to enjoy your life. Very cheap rent ($500 per week ) , and long lease. This café has been in business for a number of years and has a regular clientele. Very large car parking space around café.
All the equipment and shop fittings included ( Coffee machine, Salad fridge, Sandwich fridge , Bain Marie, deep fryer, Grill, fridges , freezers...etc.). Nothing to pay extra. Plenty of storage space according to size of the café. Suitable for any menu. The only reason it’s on the market because of unexpected health condition of the owner.
Ideal for couple with children to operate and work with in school hours or overseas investor for business migration. So don’t miss this opportunity.  If you would like to know more about the business and have a serious interest in purchasing feel free to call / text 0430 361 881/ or email [email protected]
Café for Sale
$ 80,000 Kilsyth, VIC.
Năm tuần một lần công nghiệp lấy đi quán cà phê tại Kilsyth. Hiện đang giao dịch từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Bạn có thể mở rộng thời gian giao dịch (cho đến bữa ăn tối và cuối tuần) theo ý muốn của bạn và có thể làm tăng doanh thu (vì nó nằm đối diện với con đường chính). Đây là một cửa hàng lấy đi nơi bạn có thể kiếm tiền lớn và vẫn có thời gian để tận hưởng cuộc sống của bạn. Giá thuê rất rẻ ($ 500 một tuần), và thuê dài. Quán cà phê này đã được kinh doanh trong nhiều năm và có một khách hàng thường xuyên. Chỗ đậu xe rất rộng xung quanh café.
Tất cả các thiết bị và phụ kiện cửa hàng bao gồm (máy pha cà phê, tủ lạnh Salad, tủ lạnh Sandwich, Bain Marie, nồi chiên, nướng, tủ lạnh, tủ đông ...). Không có gì để trả thêm. Có rất nhiều không gian lưu trữ theo kích thước của quán cà phê. Thích hợp cho mọi thực đơn. Lý do duy nhất nó có mặt trên thị trường vì điều kiện sức khoẻ bất ngờ của chủ sở hữu.
Lý tưởng cho cặp vợ chồng có con để hoạt động và làm việc trong giờ học hoặc nhà đầu tư nước ngoài để di chuyển kinh doanh. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về công việc kinh doanh và quan tâm đến việc mua hàng, vui lòng gọi / text 0430 361 881 / hoặc email [email protected]
咖啡厅出售
$ 80,000 Kilsyth,VIC。
Kilsyth的咖啡馆每周工作五天。目前正在星期一至星期五上午6点 - 下午3点。您可以根据自己的愿望延长交易时间(直到晚餐和周末),并可能增加收入(因为它面向主要道路)。这是一个带走的商店,你可以赚钱,还有时间享受你的生活。非常便宜的租金(每周500美元),长期租赁。这家咖啡馆已经有业务多年,有一个常客户。咖啡厅周围非常大的停车位。
所有的设备和商店配件(咖啡机,沙拉冰箱,三明治冰箱,贝恩玛丽,油炸锅,烤架,冰箱,冷柜等)。没有什么可以支付额外的。大量的存储空间,根据咖啡馆的大小。适合任何菜单。它是由于业主意想不到的健康状况而在市场上的唯一原因。
理想的情侣与孩子在上课时间经营和工作,或海外投资者进行商业迁移。所以不要错过这个机会。如果您想了解更多关于该业务,并有意购买免费电话/文字0430 361 881 /或电子邮件[email protected]
Restaurant Business for Sale
$$$ Neg Fitzroy Vic

Vietnamese restaurant in Fitzroy area is fully licensed to anyone who really wants to do business. Good potential - long term contract, cheap rent. Fully equipped, function room & upstair and store room as well. Due to the family needs to resell. Please contact Ms Suong 0402 919 286

Nhà Hàng Việt Nam ở vùng Fitzroy có fully licensed cần sang lại cho ai thật sự muốn kinh doanh. Tiềm năng tốt - hợp đồng dài hạn, tiền thuê rẻ. Có phòng ăn đặt riêng (function room) trên lầu, luôn cả phòng kho. Vì lý do gia đình cần sang bán lại. Xin liên hệ Cô Sương bằng phone hay nhắn tin 0402 919 286

Fitzroy地区的越南餐厅完全授权任何真正想做生意的人。 良好的潜力 - 长期合同,廉价租金。 由于家庭需要转售。 请联系Suong女士0402 919 286

Coffee Shop Business for Sale

Cheltenham Vic $45,000

A coffee shop on Chestervile Rd in Cheltenham just set up 2 months looking for a new owner. Renting $2222 per month. 2 years contract left. Equiments are not included (coffee machine, cake displays etc ....) . Call 0430 229 839 if you like the shop

Quán cà phê sang bán - Cheltenham Vic $45.000

Một quán cà phê ở Chestervile Rd Cheltenham chỉ mới thiết lập 2 tháng, đang tìm một chủ nhân mới. Tiền thuê chỉ $2222 mỗi tháng. Hợp đồng còn 2 năm. Các trang thiết bị như máy pha cà phê, màn hình bánh v.v… không được bao gồm. Xin gọi hay nhắn tin 0430 229 839 or 0406 186 455 nếu bạn thích cửa hàng.

咖啡店业务出售

切尔滕纳姆维克$ 45,000

在切尔滕汉姆的chestervile rd咖啡店刚刚设置了2个月,寻找一个新的主人。 租$ 2222每月。

2年合约留下。 不包括设备(咖啡机,蛋糕显示器等)。 致电0430 229 839如果你喜欢这个商店

Sharp Fish & Chips Business for Sale
Hoppers Crossing VIC 3029 $85,000

Located on 6 Sharp Street Hoppers Crossing Melbourne Victoria. Plenty parking space at. Well established for many years, good taking $5500 - $6000 per week. Fully equipped, long lease good rent. Suitable for husband & wife or couple to run the business. Selling $85,000 – Please call / text Maha 0415 825 664

Sharp Fish & Chips Sang Bán

Hoppers Crossing VIC 3029 $85.000 

Nằm trên số 6 Sharp Street Hoppers Crossing Melbourne Victoria. Nhiều chỗ đậu xe ngay trước mặt (carpark riêng). Được thành lập trong nhiều năm, Hiện thu tốt với $5500 - $6000 / tuần. Được trang bị đầy đủ, thuê dài hạn. Thích hợp cho vợ chồng hoặc đôi bạn. Bán $85,000 - Hãy gọi điện / nhắn tin Maha 0415 825 664

位於墨爾本維多利亞州的六條夏普街頭跳槽。 豐富的停車位。 成熟多年,每週5500-6000美元。 設備齊全,長期租賃好租金。 適合丈夫和妻子或夫婦經營。 賣$ 85,000 - 請致電/文字Maha 0415 825 664

Takeaway Food Shop Business for Sale

Maribyrnong / Footscray VIC $99,000

Good position on major street, shopping strip, next door is a similar Fruit Vegi shop SOLD for visa from Vietnam. Long lease good rent, taking $5000 per week. Fully equipped. WIWO $99,000. Suit for husbane & wife or overeas Investor for business migration. Please call / Kim 0417 188 111 (english / Vietnamese)

Takeaway Food Shop Kinh doanh Bán hàng

Maribyrnong / Footscray VIC 99.000 Đô la Mỹ

Vị trí tốt trên đường phố chính, mua sắm dải, bên cạnh là một cửa hàng Fruit Vegi tương tự BÁN cho thị thực từ Việt Nam. Thuê dài thuê tốt, lấy 5.000 USD / tuần. Trang bị đầy đủ. WIWO 99.000 đô la. Phù hợp cho vợ chồng hoặc quá mức Nhà đầu tư di chuyển cơ hội kinh doanh. Vui lòng gọi / text Kim 0417 188 111 (tiếng anh / tiếng Việt)

外卖食品店业务出售

Maribyrnong / Footscray VIC $ 99,000

在主要街道,购物区,隔壁的良好位置是类似的水果Vegi商店出售从越南签证。 长租租金,每周花费5000美元。 设备齐全。 WIWO $ 99,000。 西装和妻子或overeas的企业迁移投资者。 请致电/文字 Kim 0417 188 111 (英文/越南语)

Milk Bar Business for Sale
$150,000 + SAV  Frankston VIC

This Booming Business has a great profit margin and is a real winner for those wanting an opportunity as a enthusiastic business owner or astute investor wanting to develop and grow the business even further in a excellent prime location. This original Milk Bar – mixed business is ideally situated right opposite the primary school...Giving maximum potential for future cashflow and expansion of customers. Taking $8,500pw = High Profit Rent $673pw Long Lease = Shop & 4 Bedroom House This easy to manage business has massive upside for extra cashflow as it DOES NOT currently sell HOT Food or Coffee.... The business also comes with a 4 bedroom home behind the shop for the family residence on a long term lease... It is also located with close access to public transport, and all the local facilities. The home comprises of a downstairs lounge room, kitchen with pantry, separate laundry, toilet, store room, and large carport / verandah area and garage....ample parking for many! Upstairs the property comprises of 4 Bedrooms, Bathroom, and separate toilet. This Business would be an ideally suited for a Husband & Wife family business just come to Australia. Don’t miss this one, its Affordable Business Buying At Its Best !!! Call Peter Dodd- 0403409096 (English) Email - [email protected] http://austinprofessionals.com.au/real-estate/property/949749/frankston-vic-3199/
Doanh nghiệp đang phát triển này có lợi nhuận rất lớn và là người chiến thắng thực sự cho những ai muốn có cơ hội như một chủ doanh nghiệp nhiệt tình hoặc một nhà đầu tư khôn ngoan muốn phát triển và phát triển công việc kinh doanh thậm chí còn hơn thế nữa ở vị trí tuyệt vời. Đây là Milk Bar đầu tiên - hỗn hợp kinh doanh lý tưởng nằm đối diện trường tiểu học ... Cung cấp tiềm năng tối đa cho dòng tiền trong tương lai và mở rộng của khách hàng. Mua $ 8,500 pw = Lợi nhuận cao Cho thuê $ 673pw Long Lease = Cửa hàng và Phòng ngủ 4 Phòng ngủ Điều này dễ quản lý kinh doanh có khối lượng lớn upside cho dòng tiền thêm vì nó KHÔNG hiện đang bán HOT Food hoặc Cà phê .... Các doanh nghiệp cũng đi kèm với một phòng ngủ 4 Nhà đằng sau các cửa hàng cho gia đình cư trú trên một hợp đồng dài hạn ... Nó cũng nằm với quyền tiếp cận gần với giao thông công cộng, và tất cả các cơ sở địa phương. Nhà bao gồm một phòng khách ở tầng dưới, nhà bếp với phòng đựng thức ăn, giặt ủi riêng biệt, nhà vệ sinh, phòng lưu trữ, và khu vực carport / verandah lớn và nhà để xe .... đậu xe rộng rãi cho nhiều người! Căn hộ trên tầng gồm 4 phòng ngủ, phòng tắm và nhà vệ sinh riêng biệt. Kinh doanh này sẽ là một lý tưởng cho một doanh nghiệp gia đình chồng và vợ chỉ cần đến Úc. Đừng bỏ lỡ một trong những điều này, kinh doanh Giá cả phải chăng của nó Mua tốt nhất của nó! Gọi cho Peter Dodd-0403409096 (tiếng Anh) Email - [email protected] http://austinprofessionals.com.au/real-estate/property/949749/frankston-vic-3199/
这个蓬勃发展的业务有很大的利润率,对于那些希望有机会作为一个热心的企业主或精明的投资者,希望在一个很好的黄金地段进一步发展和发展业务的人,是一个真正的赢家。这个原始的奶酒吧 - 混合的业务理想地位于小学对面...给予未来现金流和扩大客户的最大潜力。以$ 8,500pw =高利润$ 673pw长租赁=商店和4卧室房子这个易于管理的业务有大量的额外现金流,因为它目前不卖HOT食物或咖啡....业务还附带一个4间卧室家庭住宅后面的家庭住宅长期租赁...它也位于与公共交通工具和所有当地设施。家里有一个楼下的休息室,厨房厨房,独立的洗衣房,卫生间,储藏室,大型车库/阳台区和车库....充足的停车场许多!楼上的房间包括4间卧室,浴室和独立卫生间。这个业务将非常适合刚刚来澳大利亚的丈夫和妻子的家族企业。不要错过这个,它的负担得起的商业购买最好!致电Peter Dodd- 0403409096(英文)电子邮件 - [email protected] http://austinprofessionals.com.au/real-estate/property/949749/frankston-vic-3199/ 

Fully licensed Indian Restaurant for Sale 

$89,999 neg. Frankston VIC 

Great location commercial kitchen good size shop stunning setup heaps of deliveries, takeways and dine in. 

Gross weekly sale $3500 - 5000 plus in winter and 4500- 6500 plus in summer rent and outgoing $4000. Seats 60. Please call / text 0405 389 356

Nhà hàng Ấn Độ Fully Licensed

$89.999 neg. Frankston VIC

Nhà bếp thương mại tốt thích hợp các loại thực đơn. Nhà hàng tuyệt đẹp đang phục vụ ăn trưa + chiều tại biển Frankston khu du lịch danh tiếng VIC cách Melbourne chỉ 30 phút xe. Hiện thu $3500 – $5000 hơn và mủa đông và $4500 -$6500 vào mùa hè. Hợp đồng lâu dài thuê rẻ chỉ $4000 + outgoing. Xin gọi / nhắn tin 0405 389 356

$ 89,999 neg。 Frankston VIC
伟大的位置商业厨房良好的尺寸店令人惊叹的设置堆交付,采摘和用餐。
每周总销售额为3500 - 5000加元,冬季为4500-6500加元,夏季租金为4000美元。 座位60.请致电/正文0405 389 356

Mlkbar URGENT SALE!!! Must sell.

$$$ Negotiable Campbellfield VIC 

Take in $15,000 per week. Milkbar and sandwhich bar. Huge profit business. 3 bedroom residence behind the shop. BIG BIG PROFIT BUSINESS

Cheap rent long lease over 20years. Ideal position with residential on one side and commercial factory workers on the other side. 
On a very busy street. Huge room for improvement. Please call / text Rodney 0404 465 944 (English)

Milkbar BÁN CẦN BÁN !!! Phải bán.

Doanh thu $ 15000 mỗi tuần. Tạp hóa, sữa và bánh mì kẹp sandwhich. Kinh doanh lợi nhuận lớn. Có luôn nhà ở 3 phòng ngủ phía sau cửa hàng. Hợp đồng thuê chỗ hơn 20 năm. Vị trí lý tưởng với khu dân cư ở một bên và công nhân nhà máy thương mại ở phía bên kia. Trên một con đường rất bận rộn. Nhiều cơ hội để phát triển. Xin gọi điện thoại / nhắn tin Rodney 0404 465 944 (tiếng Anh)

Milkbar紧急销售! 必须卖。

每周收取15000美元。 Milkbar和沙滩吧。 巨额利润业务。 商店后面有3间卧室的住宅。 大额利润业务

廉价租赁超过20年。

理想的位置与一边的住宅和另一边的商业工厂工人。

在一条非常繁忙的街道上 巨大的改善空间。 请致电/文字罗德尼0404 465 944

Asian Restaurant

Springvale VIC $$$Negotiable

Traditional Vietnamese Restaurant. Well established for many years, good position located in Springvale CBD, fully equipped, Comfortable kitchen, suitable for any menu. Due to other commitment, price WIWO at negotiable. Please call / text Cindy 0435 788 889

亚洲餐厅

Springvale VIC $$$可议

成熟多年,位置优越,位于春季中央商务区,设备齐全,租赁期短,租金合理。 大和舒适的商业厨房,适合任何亚洲和西方菜单。 由于家庭占用,价格WIWO可议价。 请致电/文字辛迪0435 788 889

Sanmg nhà hàng Việt Nam giá $$$ Thương lượng - Đã thành lập trong nhiều năm. Hiện kinh doanh phát đạt luôn có khách quen và khách mới. Vị trí tốt nằm ở trung tâm Springvale CBD, được trang bị dụng cụ đầy đủ, Nhà bếp tiện nghi, phù hợp nấu được với mọi thực đơn. Do gia đình bận rộn với kinh doanh khác, sang giá WIWO có thể thương lượng. Vui lòng gọi / nhắn tin Cindy 0435 788 889

Docklands Restaurant Business for Sale

$395,000 Melbourne VIC

Waterfront Views Prominently located this Melbourne Restaurant is highly visible with a large amount of passing foot traffic. Trading 7 days per week in an Entertainment and Tourist Precinct. Currently run under management and this business would provide an excellent opportunity for an owner/operator also. •       Average Takings over $30k per week. •       Spacious Dining and Kitchen areas. •       Full commercial kitchen with high quality fit out and equipment included. • Profitable Business suit, owner operator and/or family partnership. • Secure Lease Available. • Liquor Licence in place. Presently only trades for Lunch and Dinner, so there is an opportunity to add breakfast trade for additional growth. Don't hesitate to enquire as this business has been priced to sell. ASKING PRICE: $395k + SAV CONTACT : Mark Hall for further information. M: 0403 303 013 E:[email protected] Images used for Illustration purposes only.

Nhìn ra bờ sông Nằm ở nhà hàng Melbourne Restaurant này nổi bật với một lượng lớn lưu thông đi bộ. Kinh doanh 7 ngày mỗi tuần trong Khu Giải trí và Du lịch. Hiện đang chạy dưới sự quản lý và hoạt động kinh doanh này sẽ tạo cơ hội tuyệt vời cho người chủ / người điều hành. • Thu nhập trung bình trên $ 30k mỗi tuần. • Các khu ăn uống và nhà bếp rộng rãi. • Nhà bếp thương mại đầy đủ với chất lượng cao phù hợp và thiết bị bao gồm. • Hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, điều hành chủ sở hữu và / hoặc hợp tác gia đình. • Cho thuê an toàn. • Giấy phép rượu tại chỗ. Hiện chỉ có các giao dịch cho bữa trưa và bữa tối, do đó, có một cơ hội để thêm thương mại bữa ăn sáng cho sự tăng trưởng bổ sung. Đừng ngần ngại tìm hiểu vì doanh nghiệp này đã có giá để bán. GIÁ GỌI: $ 395k + SAV LIÊN HỆ: Mark Hall để biết thêm thông tin. M: 0403 303 013 E:[email protected] Hình ảnh được sử dụng cho mục đích minh họa.

海滨景观位于这个墨尔本餐厅的餐厅非常显眼,交通流量很大。 在娱乐和旅游区每周交易7天。 目前经营管理,这个业务也将为业主/运营商提供一个极好的机会。 •平均每周超过30k美元。 •宽敞的餐饮和厨房区域。 •高品质的完整商业厨房,包括设备。 •盈利的商业诉讼,业主经营者和/或家庭伙伴关系。 •安全租赁可用。 •酒类许可证到位。目前只有午餐和晚餐的交易,所以有机会增加早餐交易额外增长。 不要犹豫,询问这个业务是否定价出售。 询价:$ 395k + SAV联系人:Mark Hall了解更多信息。 M:0403 303 013 E:[email protected]仅用于图示目的的图像。

Takeaway / Fish & Chips – Pizza

Berwick VIC $85,000 Negotiable

Take away food fish and chips gyros (kebab) pizza salad bar  and more high profit selling items also slushie ice cream drinks easy to run. Huge potential growing area now is the time to invest in this business  low rent 1200 a month - Located in SE AREA 15min from berwick please call 0450 424 249 (English)

Takeaway , Fish & Chips , Pizza / Kebab và nhiều thực đơn có lợi nhuận cao cũng như các loại kem lạnh có thể dễ dàng để bán chạy. Khu vực phát triển tiềm năng lớn bây giờ là thời gian để đầu tư vào doanh nghiệp này giá thuê chỉ $1200 một tháng - Nằm trong vùng SE AREA của Melbourne, chỉ15 phút từ Berwick VIC vui lòng gọi 0450 424 249 (tiếng Anh)

拿走食物魚和薯條陀螺(烤肉串)比薩沙拉吧和更多的高利潤銷售物品也可以滑雪冰淇淋飲料運行。 巨大的潛在增長區域現在是投資這個商業低租金$1200個月的時候. 位於SE區15分鐘從Berwick請致電 0450 424 249(英文)

BiCycle Shop with Cafe – Business for Sale

Braeside VIC $$$ Negotiable

Over the past 7 years this Business has been positioned in the South Eastern suburbs of Melbourne and has built an excellent reputation and expanded having moved to a larger retail premises. The business has grown significantly and continues to go from strength to strength.

A unique business model and support from our major wholesaler offers a concept in sales which streamlines the operation of the business and cash flow. Support from our major wholesaler is exceptional and with multiple world-wide brands in store, there is the potential for international travel to season launches

•          The business sits on a main road with ample parking for servicing the

locals and passing traffic.

•          Loyal customers already established within the business and growth is

expected to continue with strong social media presence and strong head

office support & national branding behind it    >>>>>SEE FULL DETAIL>>>>>

Takeaway Business for Sale 

Dandenong VIC $$$ negotiable

Well established for long time, good position, located at Dandenong Plaza, fully equipped, long lease good rent. Good income. For more details, please call / text Tuyết 0435 235 977 (after 6pm) or Thảo 0431 441 987

Đã làm lâu năm kinh doanh ổn định tốt. Vị trí tốt trong Dandenong Plaza, trang thiết bị đầy đủ. Hợp đồng lâu dài , giá thuê mướn phải chăng. Hiện có thu nhập tốt. Xin gọi hay nhắn tin Tuyết 0435 235 977 (after 6pm) or Thảo 0431 441 987

成熟久遠,位置優越,位於丹丹農廣場,設備齊全,租賃期長。 好收入 詳情請致電/文字 Tuyết 0435 235 977(下午6點後)或 Thảo 0431 441 987

TAKEAWAY  $280,000

SPRINGVALE VIC  

Well established Asian Takeaway located in Springvale Centre.  Open 7 days, 7am-5pm - Taking $17,000 - $18,000 per week net profit guaranttẻd $3500 + per week. Long lease good rent $4,300 per month.  Due to health mater. Asking $280,000 Please call 0423 356 468 (English / Vietnamese) or, Your visit is welcome at “Bac 8 / 268- 274 Springvale Centre Vic.

Takeaway thức ăn Việt / Á châu, đã làm lâu ngày kinh doanh tốt  trong nhà lồng trung tâm Springvale Centre. Mở cửa tùy chọn 7 ngày từ 07 am – 5pm Hiện thu $17.000 - $18,000 mỗi tuần. Lãi ròng bảo đảm $3500 / tháng Hợp đồng lâu dài, thuê chỗ $4.300 mỗi tháng. Sang giá $280.000 Hãy gọi 0423 356 468 (Tiếng Anh / Tiếng Việt) hoặc, đến quan sát tại - Bắc 8 - số 8/ 268- 274 Springvale Center Vic.Takeaway Springvale VIC

確立位於Springvale的亞洲外賣中心。7天開放上午7時至下午五時 - 以每週$17,000長租約租金每月良好的$4,300只。問$280,000請致電0423 356 468(英語/越南語),或者,您的訪問是歡迎“北8/268-1274史賓威維克中心。成熟的亚洲外卖店位于Springvale中心。 开放7天,上午7点至下午5点 - 以每周$ 17,000 - $ 18,000净利润保证$ 3500 +。 长租租金每月$ 4300。 由于健康。 要求$ 280,000请致电0423 356 468(英文/越南),或欢迎您访问“Bac 8 / 268- 274 Springvale Center Vic”。

THIS IS A VERY REGRETFUL SALE...

Fully Lic, Cafe Cocktails Burger Sandwich Bar

Malvern East VIC $195,000 - ono

So much love and passion has been poured into this little slice of beach heaven that I brought to the suburbs. Coffee, Cocktails, Liquor License, award winning burgers (literally), beer garden, front footpath trading, all day breakfast, smoothies, super cheap rent, AND a two bedroom apartment above for you to live in or rent out (I live in one room and i rent the other to a student). Featured on urban list, Instagram and Facebook presence, a great website, local ever-returning customers, 2 huge storage rooms, double carpark, Uber Eats, Delivery, Menu Log setup, every cooking tool and utensil you need, 3 X Reverse cycle climate control units...... the list goes on. And yes, the business has a great turnover and is very profitable. The cafe has a great vibe... If you're going to spend every day at work then it needs to be enjoyable.  Unlike other sterile setups, my cafe is full of good energy. I'm selling because my cafe chapter is done. Dad had a motorbike accident and was in a coma for 9 days and this has confirmed that it's time to sell and move back to spending more time around family. It's just time. Please feel free to enquire, or come and check the cafe out. $195,000 ONO -  Please calk / text  Chris 0490 039 080 (English)  

請隨時查詢,或來看看咖啡館。$ 195,000 ONO  - 0490 039 080 (English)  

Rất tiếc phải bán. Vị trí tuyệt vời trên đường ra biển và các vùng ngoại ô. Có giấy phép rượu bia, cà phê, các loại cocktails, đoạt giải thưởng bánh mì kẹp thịt, bia vườn, chổ ngồi vỉa hè phía trước, cả ngày ăn sáng, smoothies, thuê siêu rẻ, và một căn hộ hai phòng ngủ ở trên để bạn có thể sống ở hoặc cho thuê (Tôi sống ở một phòng và tôi thuê phòng khác cho một học sinh). Nổi bật trên danh sách đô thị, Instagram và Facebook, một trang web tuyệt vời, có khách hàng địa phương luôn quay trở lại, 2 phòng lưu trữ lớn, Bãi đỗ xe đôi, Uber Eats, Deliveroo, Menu thiết lập Log, mọi công cụ nấu ăn và dụng cụ bạn cần, Doanh nghiệp hiện có doanh thu lớn và rất có lợi nhuận. Xin vui lòng hỏi, hoặc đến và kiểm tra quán cà này. Sang giá $195.000 hoặc ONO thương lợng. Gọi / Nhắn tin cho Chris 0490 039 080 (English)

這麼多的愛和激情已經湧入這片小海灘天堂,我帶到了郊區。咖啡,雞尾酒,酒牌,屢獲殊榮的漢堡(從字面上),啤酒花園,前行人路交易,全天早餐,冰沙,超級便宜的租金,和一個兩居室公寓上面為你住或出租房間和我租給另一個學生)。特色在城市名單,Instagram和Facebook的存在,一個偉大的網站,本地永不停息的客戶,2巨大的儲藏室,雙停車場,Uber Eats,Deliveroo,菜單日誌設置,所需的每一個烹飪工具和器具,3 X逆循環氣候控制單元......列表繼續。是的,該業務有很大的營業額,是非常有利可圖。咖啡館有一個偉大的氛圍...如果你打算每天在工作,那麼它需要是愉快的。不像其他無菌設置,我的咖啡館充滿了好的能量。我賣的是因為我的咖啡館章節完成了。爸爸有一個摩托車事故,並在昏迷9天,這已經確認,是時候出售和回到花費更多的時間在家庭。這只是時間。