-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

0430 057 888 Blackwood Gully

Business for Sale $195.000
Blackwood Gully Tea Rooms,
1-15 Great Ocean Road, Lavers Hill, Vic 3297.

Lease $1200 per week plus outgoing 's. Long term lease with options available.

Freehold $1.1 Million
Freehold & Business:  Walk in Walk out $1.25 Million

Freehold Includes a  beautiful three bedroom family home, three double garages, with ensuite, separate bathroom and toilet, 2 lounges, office room, split system , 3 massive water tanks for House and Restaurant.
Blackwood Gully is a well-established licensed cafe, restaurant, gallery, bottle shop and convenience store located on the Great Ocean Road at Lavers Hill with over 6 million visitors past the door each year.  located only 2 hrs from Melbourne CBD, 45 minutes from Colac , 45 minutes  from Apollo Bay, minutes from Melba Gully, Triplet, Beauchamp and Hopetoun Falls, and 35 minutes from the world-famous Twelve Apostles, Port Campbell  and on the way to Warrnambool.
The property for sale consists of, a 120+ seater restaurant, gorgeous outdoor alfresco dining, Gallery/Bottle shop , and magnificent gardens all set on 2.2 ha (approx.) of land  and ample  car/bus parking in front of the property  that other business along the great ocean road/laver Hills  do not have to accommodate. 
The commercial kitchen is state of the art and new, the restaurant is fully licensed has a reputation for quality food, coffee and service. The property boasts its own cool-temperate rainforest walk, complete with Blackwood’s, tree ferns, and a footbridge over a little creek which flows in the winter. Here you can witness prolific wild and bird life. We have an excellent turnover weekly and currently we are marketing our restaurant to bus groups to boost the business further.  Asian menu can attract more Asian bus tours. The business runs year round with regular clientele and this year we are marketing with bus groups, catering for private functions, walking groups of international and domestic tourists who frequent the Great Ocean Walk.
The architect-designed two storey pole-structure, with its vine-covered deck, is the perfect vantage point for views of the Otway’s. Designed to blend into the natural surroundings, this property is beautifully presented and perfectly maintained.
Interested Parties please call :
Joe 0430 057 888 or email joe@vap.net.au if you want any further details.

Kinh Doanh Sang Bán $ 195,000
Blackwood Gully Tea Room,
Tọa lạc tại  1-15 Great Ocean Road, Lavers Hill, Vic 3297.
Cho thuê $ 1200 mỗi tuần + outgoing. Bán cơ sở kinh doanh + bất động sản với các tùy chọn có sẵn.

Bất động sản $ 1,1 triệu

Bất động sản + Doanh Nghiệp WIWO $1,25 triệu

Bất động sản:  Bao gồm một ngôi nhà đẹp ba phòng ngủ gia đình, ba nhà để xe đôi, riêng, phòng tắm riêng và nhà vệ sinh, 2 phòng khách, phòng văn phòng, hệ thống phân chia, 3 bể chứa nước khổng lồ cho nhà và nhà hàng.
Blackwood Gully là một doanh nghiệp thành lập được cấp phép quán cà phê, nhà hàng, phòng trưng bày, cửa hàng bia rượu, cửa hàng lưu niệm nằm trên đường Great Ocean Road tại Lavers Hill với hơn 6 triệu du khách qua cửa mỗi năm. nằm chỉ 2 giờ từ Melbourne CBD, từ Colac 45 phút, từ Apollo Bay 45 phút, phút từ Melba Gully, Triplet, Beauchamp và Hopetoun Falls, và 35 phút từ Twelve Apostles nổi tiếng thế giới, Port Campbell và trên đường đến Warrnambool .
Các tài sản để bán bao gồm, một nhà hàng  120 chỗ +, tuyệt đẹp ngoài trời, và trong nhà , một Gallery / cửa bia rượu, và khu vườn tuyệt mỹ tất cả các thiết lập ước chừng trên 2,2 ha (22 ngàn mét vuông.) Của đất và bãi đậu xe ô tô / xe buýt rộng trước nhà mà khác kinh doanh dọc theo đại dương đường / Laver Hills lớn không có để chứa.

Các nhà bếp thương mại là nhà nước của nghệ thuật và mới, nhà hàng được cấp phép đầy đủ có một danh tiếng cho chất lượng thực phẩm, cà phê và dịch vụ. Khách sạn tự hào có nhiệt độ ôn đới ở rừng nhiệt đới. lối đi bộ trong rừng hoàn thành với Blackwood của cây dương xỉ, và một cầu bộ qua một con suối nhỏ nước chảy thơ mộng trong mùa đông. Ở đây bạn có thể chứng kiến đời sống sung mãn hoang dã đủ các loại chim.
Chúng tôi có một doanh thu hàng tuần tuyệt vời và hiện tại chúng tôi đang tiếp thị nhà hàng của chúng tôi với các nhóm xe buýt để thúc đẩy các doanh nghiệp hơn nữa. Thực đơn châu Á có thể thu hút các tour du lịch xe buýt châu Á hơn. Các doanh nghiệp điều hành quanh năm với khách hàng thường xuyên và năm nay chúng tôi đang tiếp thị với các nhóm xe buýt, phục vụ cho các chức năng cá nhân, nhóm khách du lịch quốc tế và trong nước, người thường xuyên đến Great Ocean.
Hai tầng cực kỳ cơ cấu với thiết kế bởi kiến trúc sư, với boong nho bao phủ làm nền cảnh quan và là điểm thuận lợi hoàn hảo cho cho du khách. Được thiết kế để hòa nhập vào môi trường xung quanh tự nhiên, cơ ngơi này được trình bày đẹp mắt và hoàn toàn duy trì. Bên quan tâm vui lòng gọi:
Joe 0430 057 888 hoặc email joe@vap.net.au nếu bạn muốn biết thêm chi tiết.

生意售$ 195,000
黑木溝茶室,1-15大洋路,紫菜山,維克3297。
租賃每週加傳出US $ 1200長期租約可用的選項。

弗里霍爾德$110萬
永久業權及經營範圍:走在走出$ 125萬

弗里霍爾德包括一個漂亮的三居室的家,三雙車庫,帶衛浴,獨立的浴室和衛生間,2間休息室,辦公房,拆分系統,為酒店和餐廳3大規模的水箱。
黑木溝是一個行之有效的許可咖啡廳,餐廳,畫廊,瓶店和便利店位於上盆山大洋路每年有超過600萬的遊客過去的大門。位於墨爾本中央商務區僅2小時,從科拉克45分鐘,從阿波羅灣45分鐘,從吐司溝,三峰,比徹姆和霍普頓瀑布分鐘,35分鐘從世界著名的十二使徒,坎貝爾港,並在途中對瓦南布爾。
出售該物業包括一個120 +座位的餐廳,華麗的室外露天餐廳,畫廊/瓶車間,和美麗的花園在酒店門前的土地和充足的汽車/巴士停車場都設置2.2公頃(約),其他沿著大洋路/紫菜山企業不必遷就。
商業廚房是最先進的,新,餐廳完全授權對優質食品,咖啡和服務的聲譽。酒店擁有自己的冷溫帶雨林的步行路程,配有黑木的,樹蕨,並在這在冬天流動的小溪一個人行天橋。在這裡,您可以親眼目睹野生多產和鳥類的生活。
我們有一個每週的營業額和優異我們目前正在銷售我們的餐廳巴士集團,進一步提高業務。亞洲菜單可以吸引更多的亞洲觀光巴士。業務運行常年備有常客,今年我們是營銷與巴士集團,餐飲為私人聚會,誰走頻繁的大洋城國際,國內遊客群體。建築師設計的兩層電極結構,其藤蔓覆蓋的甲板上,是享有奧特韋是完美的制高點。設計融入自然的環境,這個屬性是裝飾精美且保存完整。有意者請致電:
喬0430 057 888或者如果你想進一步的細節電子郵件joe@vap.net.au。