-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Bakery SA

Bakery Cafe for sale

$$$ Negotiable - Goodwood, SA

Established Bakery Cafe (20 years) in prime location the busy suburb of Goodwood. Located opposite a school, near a cinema, library and residential areas. 1 minute walk from tram and bus stops Car park at rear and on street parking available Cheap rent $100,000 annual income. Dine in facilities available More pictures available on request. Please call Jenny on 0422 638 323 or mong on 0434 714 855 for details or inspection


Đã thành lập Tiệm bánh và Cafe này 20 năm qua, ở vị trí tuyệt vời thuộc vùng ngoại ô sầm uất của Goodwood. Nằm đối diện một trường học, gần một rạp chiếu phim, thư viện và khu dân cư. 1 phút đi bộ từ xe điện và trạm dừng xe buýt. Bãi đậu xe phía sau và trên đường có sẵn. Cho thuê giá rẻ Thu nhập hàng năm $ 100.000. Vui lòng gọi cho Jenny theo số 0422 638 323 hoặc mong vào 0434 714 855 để biết chi tiết hoặc kiểm tra.

Bakery Cafe待售Goodwood,SA成立麵包店咖啡館(20年)位於繁華的Goodwood郊區的黃金地段。 位於學校對面,靠近電影院,圖書館和住宅區。 從電車和公共汽車站步行1分鐘後方停車場和街邊停車場便宜的租金10萬美元年收入可用設施用餐更多圖片可應要求提供。 請致電Jenny,電話:0422 638 323,或致電0434 714 855,了解詳情或查看

Bakery Business for Sale

$99,000 negotiable Adelaide - South Australia

Bakery - South of Adelaide Currently all goods bought in. No baking on the premises but easily set up as a bakery if required. Willing to help. 🔹Sells, pies, pasties and other pastries, salad rolls made on site, cakes, biscuits and bread. 🔹coffee is approx 10kg per week which can be easily increased with right operator. 🔹 bread, cakes & birthday cakes 🔹big area for gluten free, dairy free, and vegan 🔹Anyone into the vegan and gluten free, this is a good location. Trading hours are Mon & Tues 7.30am to 3.00pm Wed - Fri 7.30am - 3.00pm Saturday 7.30 - 1.00 Sunday closed as of 15th April (Sat - Sun use to be open till 3.00 and we had a chef cooking morning breakfast from 7.30-1.00) this is easily reinstated. Why the change - I am personally changing career direction and my wife runs our main bakery and is willing to sign a supply agreement if wished. My daughter is running this shop and wants to return to Uni. Hence up for sale. All plant and equipment is owned except for drink fridge which is Cokes and coffee machine & grinders belong to coffee company. Has a fully functional kitchen and complies with Heath regulations. Shop has its own toilet and upgrade is happening to shopping centre shortly with outdoor seating etc; Rent is only $700 week inc all standard outgoings. New 5 year lease available and incentives. Ring / text Danny 0407 705 000 if I don’t answer please text a message and I will call you back.


Bakery - phía Nam Adelaide. Hiện tại tất cả các hàng hóa đã mua. Không nướng bánh tại chỗ nhưng dễ dàng thiết lập làm bánh nếu cần. Sẵn sàng giúp đỡ. 🔹Sells, pies, pasties và các loại bánh ngọt khác, salad được làm tại chỗ, bánh ngọt, bánh quy và bánh mì. 🔹 cà phê là khoảng 10kg mỗi tuần có thể dễ dàng tăng lên với nhà điều hành giỏi. 🔹 bánh mì, bánh, và bánh sinh nhật 🔹 đây là một vị trí tốt. Giờ giao dịch là Thứ Hai & Thứ Ba từ 7.30 sáng đến 3:00 chiều Thứ Tư - Thứ Sáu từ 7.30 sáng - 3.00 chiều Thứ Bảy 7.30 - 1.00 Chủ Nhật đóng cửa Có nhà bếp đầy đủ tiện nghi và tuân thủ các quy định của y tế Cửa hàng có nhà vệ sinh riêng của mình và nâng cấp đang xảy ra với trung tâm mua sắm ngay với chỗ ngồi ngoài trời vv; Tiền thuê nhà chỉ là 700 đô la mỗi tuần. Ưu đãi và ưu đãi thuê 5 năm mới. Hãy gọi nhắn tin: Danny 0407 705 000 (tiếng Anh)


麵包店 - 阿德萊德以南目前所有的商品都是在這裡買來的。沒有烘焙的場所,但如果需要的話,很容易就可以成為一家麵包店。願意幫助。 🔹餡餅,餡餅,餡餅和其他糕點,現場製作的沙拉卷,蛋糕,餅乾和麵包。 🔹咖啡每周大約10公斤,可以通過正確的操作員輕鬆增加。 🔹麵包,蛋糕和生日蛋糕🔹大面積無麩質,無乳製品和素食主義者🔹任何人進入素食主義者和無麩質,這是一個很好的位置。交易時間為周一和周二上午7點30分至下午3點星期三至星期五上午7點30分至下午3點星期六7.30至1.00星期日休息截至4月15日星期六至星期日營業至3.00, 1.00)這很容易恢復。為什麼改變 - 我親自改變職業方向,我的妻子經營我們的主要麵包店,並願意簽署供應協議,如果願意。我女兒正在經營這家商店,並想回到Uni。因此出售。所有的工廠和設備都是擁有的,

Featured Products