-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

Jobs Available

Massage & Waxing Staff Requirement

 

 

 Beauty Salon & Massage Chatswood Sydney NSW,  located near train station easy to travel.

We have positions available for massage & waxing staff. Suitable & available for female under 35, International Students are welcome. 

Experience is not necessary, will be training at works. Good working environment as run of your owned business.  Net profit reachable $250-$350 per day.

Working hours flexiable from 10am - 7.30pm. Please text or call 0487 822 496 (English / Vietnamese Speaking)

 

Cần thợ làm massage & waxing!

 

Beauty Salon & Massage vùng Chadswood Sydney NSW gần ga xe lửa, rất tiện lợi di chuyển. Cần tuyển nhân viên làm massage và waxing.

Công  việc thích hợp cho phụ nữ dưới 35, cần biết chút tiếng Anh để nói chuyện. Nữ du học sinh cũng được welcome.

Kinh nghiệm không cần thiết, sẽ được hướng dẫn tận tình tại nơi làm. Chủ tốt, môi trường làm việc thân thiện thoải mái. Việc làm theo kiểu ăn chia với chủ. Có thể thu nhập $250 - $350 ngày. Giờ làm việc từ 10am - 7.30pm.

Giờ làm việc có thể thương lượng. Xin nhắn tin hay gọi 0487 822 496 (English / Vietnamese Speaking).

按摩和打蠟工作人員要求

美容沙龍及按摩Chadswood悉尼新南威爾士州,靠近火車站,方便出行。
我們有可用於按摩和打蠟工作人員職位。適合與35歲以下可用於女性,國際學生的歡迎。


經驗是沒有必要的,將被訓練在作品。良好的工作環境,為您的企業擁有的運行。淨利潤能將達250 - 350美元一天。
從上午10時的工作時間 - 晚上7:30。請短信或撥打0487 822 496 (English / Vietnamese Speaking)

Hair Dressers & Nail Technician

  In Riverwood NSW,  well established & long time in business, current very busy customers, Looking for Experience Hair Dressers & Nail Technician good pay & good atmosphere at work. Please call for more info 9584 2225 – 0403 648 852

Sex workers Required

Cần tuyển nữ nhân viên "lao động tình dục" (sex workers) tuổi từ 18 đến 30. Cơ sở làm việc có giấy phép hợp pháp - chuyên nghiệp đúng quy định. Tiền lương thật cao. Luôn chỗ ăn ở. Xin đến tại số 5 Falcon Street Crow Nest NSW 2065, hoặc phone cho Martin (02) 9966 8686 (tiếng Anh)

Recent Photos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Featured Products