-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

RESTAURANT - VICTORIA

FISH & CHIPS URGENT SALE!

$150,000 negotiable FERNTREE GULLY VIC.

1236 Burwood Hwy, Upper Ferntree Gully, Vic, 3156. Shop will ideally suit a husband-and-wife/ family. With a good source of cash flow, takings around $3000 ++ a week. It has a very high potential on a main road in popular tourist area, amongst shops.

SELLING AS IS! CHEAP RENT - The business comprises of 2 bedrooms, 1 bathroom, laundry area, large storage room plus main kitchen and family area thru the back of the shop, with a private car park at the back.Work in the front of the shop and live on premises.The front of the shop has been completely renovated, with full stainless steel appliances and fridges.The business has an amazing potential for the right person. For sale price for business $150,000 negotiable URGENT SALE.Contact: Nadia 0474-787-307 Email: fn888jac@gmail.com (English)

PROPERTY FOR SALE

1,079,000 - $ 1,188,000 WANTIRNA SOUTH VIC.


U1/ 30 CHAPPELL DRIVE WANTIRNA SOUTH, Vic 3152. In the heart of Wantirna South in a highly sought location, a beautiful well kept hidden gem awaits you. Located at the end of a nice quite street and very ideal for an investment or a family or anyone wanting to be in a stunning low maintenance home. This home is beautifully kept and structually sound. With a full builders report provided, anyone buying this home can rest assure they are buying a quality structually sound home. Comprising of three bedrooms, kitchen, dining area and a large sun drenched lounge room, with beautiful front and back views. With up to date bathroom and onsuit, plus a lovely bar area for entertaining. The backyard is well kept and a great area that is low maintenance. In the heart of Wantirna South close to Westfield Shopping Centre, Public Transport, Eastlink, , Knox TAFE, popular local schools and a new railway system coming soon to local surrounds. This home is located in a beautiful area and not to be missed. It will be a place where beautiful memories will be made. PRICE $ 1079,000- $1,188,000. OPEN BY APPOINTMENT ONLY Contact: Nadia 0474-787-307 Email: fn888jac@gmail. com (English)


FISH & CHIPS

$150,000 NEGOTIABLE

Tại 1236 Burwood Hwy, Upper Ferntree Gully, Vic, 3156. Phù hợp với vợ chồng . nguồn thu tiền mặt tốt, chi phí khoảng $3000 ++ một tuần. Có tiềm năng rất cao trên một con đường chính trong khu vực du lịch nổi tiếng, giữa các cửa hàng. GIÁ THUÊ SHOP RẺ - Kinh doanh bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, khu vực giặt ủi, phòng lưu trữ lớn cộng với nhà bếp chính và khu vực gia đình nằm phía sau cửa hàng, với bãi đỗ xe riêng ở phía sau. Làm việc ở phía trước cửa hàng và chỗ ở luôn tại chỗ . Mặt trước của cửa hàng đã được tân trang lại hoàn toàn, với đầy đủ các thiết bị bằng thép không gỉ và tủ lạnh. Doanh nghiệp có tiềm năng tuyệt vời cho đúng người. Giá $150,000 thương lượng URGENT SALE. Liên hệ: Nadia 0474-787-307 Email: fn888jac@gmail.com (tiếng Anh)

NHÀ BÁN - WANTIRNA SOUTH VIC.

U 1/30 CHAPPELL DRIVE WANTIRNA SOUTH, Vic 3152

Ở trung tâm của Wantirna South ở một vị trí đang được nhiều truy lùng , một viên ngọc ẩn được giữ đẹp mắt đang chờ bạn. Nằm ở cuối một con đường khá đẹp và rất lý tưởng cho một khoản đầu tư hoặc một gia đình hoặc bất cứ ai muốn được ở trong một ngôi nhà bảo trì thấp tuyệt đẹp. Ngôi nhà này được giữ đẹp mắt và có cấu trúc tuyệt vời. Với một báo cáo xây dựng đầy đủ cung cấp, bất cứ ai mua nhà này có thể nghỉ ngơi đảm bảo rằng họ đang mua một ngôi nhà có chất lượng cấu trúc tốt. Bao gồm 3 phòng ngủ, nhà bếp, khu vực ăn uống và phòng tiếp khách có ánh nắng mặt trời lớn tràn ngập sáng, với tầm nhìn đẹp mắt ra phía trước và phía sau. phòng tắm hiện đại, cộng với khu vực quầy bar đáng yêu để giải trí. Sân sau được bảo quản tốt và một khu vực tuyệt vời bảo trì thấp. Ở trung tâm của Wantirna South gần Trung tâm mua sắm Westfield, phương tiện giao thông công cộng, eastlink, knox tafe, các trường học địa phương nổi tiếng và hệ thống đường sắt mới sắp ra mắt trong khu vực lân cận. Ngôi nhà này nằm trong một khu vực đẹp và không thể bỏ qua. Nó sẽ là một nơi mà những kỷ niệm đẹp sẽ được thực hiện. PRICE $ 1,079,000 - $ 1,188,000. CHỈ TIẾP KHI CÓ HẸN : Nadia 0474-787-307 Email: fn888jac @ gmail. com (Tiếng Anh)


物業出售WANTIRNA南VIC。

U 1/30 CHAPPELL DRIVE WANTIRNA SOUTH,Vic 3152

位於Wantirna South中心的一個備受追捧的地方,一個美麗的保存完好的寶石等待著您。位於一條漂亮的街道的盡頭,非常適合投資或家庭或任何想要在一個令人驚嘆的低維護住宅的人。這個房子保存完好,結構合理。通過提供完整的建築商報告,任何購買此房屋的人都可以放心,他們會購買質量結構合理的房屋。包括三間臥室,廚房,用餐區和一個陽光普照的大型休息室,享有美麗的正面和背景。擁有最新的浴室和衣服,還有一個可愛的酒吧區,供您娛樂。後院保存完好,維護成本低。位於Wantirna South中心,靠近Westfield購物中心,公共交通,eastlink,knox tafe,受歡迎的當地學校和新的鐵路系統即將到達當地周邊地區。這棟房屋位於一個美麗的地區,不容錯過。這將是一個美好回憶的地方。價格1079,000美元至1,188,000美元。僅限任命聯繫人:Nadia 0474-787-307電子郵件:fn888jac @gmail。 com(英文)

緊急出售業務出售FERNTREE GULLY VIC。

商業銷售魚片店。

1236 Burwood Hwy,Upper Ferntree Gully,Vic,3156

商店將非常適合丈夫和妻子/家庭。擁有良好的現金流來源,每週收入約3000美元++。它在商業中受歡迎的旅遊區的主要道路上具有非常高的潛力。

按原樣出售!廉價出租 - 業務包括2間臥室,1間浴室,洗衣區,大型儲藏室,主廚房和通過商店後面的家庭區,後面有私人停車場。在商店前面工作和住店面正面經過全面翻新,配有全不銹鋼器具和冰箱。這項業務對合適的人來說具有驚人的潛力。商業銷售價格150,000美元可轉讓緊急銷售。聯繫方式:Nadia 0474-787-307電子郵件:fn888jac@gmail.com(英文

Cafe for Sale

$64,500 - Moorabbin VIC

- Taking $4,000 P/W - Simple to Operate Cafe - Monday to Friday - with choice of weekend trading - Cosy and full of natural light - Fully Equipped Commercial Kitchen - Sit-down and takeaway - Indoor and Outdoor Seating - Modern fit-out with bold and bright colours 

- Regular, Loyal customers - Great improver . Cafe for Sale in Moorabbin area - has been trading for over 5 years under current ownership. Currently providing breakfast and lunch. Fully equipped and functional commercial kitchen, perfect for catering (plenty of refrigeration). Ample on street parking and 2 private on title spaces. Seating for 22 inside (with split system heating/cooling) and a further 20 outside (covered terrace). Plenty more to tell - Keen Vendor – Please Call/Text: Chris on 0416 022 533 or Emily on 0438 626 238 (English)


- Thu nhập $4,000 / tuần. Rất đơn giản để làm. - Ấm cúng và tràn ngập ánh sáng tự nhiên - Nhà bếp Thương mại được trang bị đầy đủ - Khách ăn tại chỗ, hoặc mua đem đi - Chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời - Hiện đại phù hợp với màu đậm và tươi sáng - Khách hàng thường xuyên, trung thành. Vị trí tốt tại Moorabbin - đã hơn 5 năm chỉ một chủ. Hiện đang phục vụ bữa sáng và bữa trưa. Nhà bếp thương mại đầy đủ tiện nghi và tiện dụng, Rộng rãi 2 chỗ đậu xe riêng và nhiều nơi trên đường phố chung. 22 Chỗ ngồi cho bên trong (với hệ thống điều hòa nóng lạnh) và thêm 20 bên ngoài (sân thượng có mái che). Còn nhiều tuyệt vời hơn để nói - Keen Vendor - Xin vui lòng gọi / Văn bản: Chris trên 0416 022 533 hoặc Emily trên 0438 626 238 (tiếng Anh)


- 價格為4,000美元 - 便於操作咖啡廳

- 週一至週五 - 可選擇週末交易 - 舒適且充滿自然光線 - 設備齊全的商用廚房 - 坐下和外賣 - 室內和室外座椅 - 現代裝修,大膽明亮的色彩

- 定期,忠誠的客戶 - 偉大的改進者

Moorabbin地區的咖啡廳出售 - 在當前所有權下已經交易超過5年。 目前提供早餐和午餐。 設備齊全的功能性商用廚房,非常適合餐飲(充足的冷藏)。 充足的街邊停車位和2個私人空間。 內部22個(分體式加熱/冷卻)和另外20個外部(有蓋露台)。 還有更多要說的 - 基恩供應商 - 請致電/短信:克里斯0416 022 533或艾米麗0438 626 238(英文)

Restaurant

$39,000 Footscray VIC

Well & new set up. Good position, located on 592 Barkly Street, a busy shopping strip in Footscary West CBD  busy shopping strip. Fully equipped, coolroom and canopy exhausts new, 4 bedroom  house at the back part of lease. Quick & urgent sale for $39,000. Please call / text Anil  0433 695 589

Mới thành lập tốt đẹp. Vị trí tốt, nằm trên 592 Barkly Street, một dải mua sắm bận rộn ở Footscray West CBD, Đầy đủ tiện nghi, phòng tắm và mái vòm có mái che mới, căn nhà 4 phòng ngủ ở phía sau cho thuê. Bán nhanh và khẩn cấp với giá $39.000 Vui lòng gọi / nhắn tin Anil 0433 695 589 (tiếng Anh)

好的和新的設置。 位置優越,位於巴克利街592號,是Footscary West CBD繁忙購物區的繁華購物區。 設備齊全,涼爽的房間和天蓬在租賃後部的新四臥室房屋內排氣。 快速和緊急銷售39,000美元。 請致電/發表文章Anil 0433 695 589(英文) 

Café Brunswick VIC

$280,000 + SAV

Priced reduced for quick sale at $280,000 including SAV (approx. $7k worth of stock). Inspections by appointment only. The cosy little café that has left a big footprint in the heart of Brunswick. A clever fit out that provides an organic & welcoming atmosphere, something different from your minimalistic/ clinical fit out. All furniture and fixtures are custom built and receives nothing but attention and compliments. We have a strong following on social media (Facebook & Instagram) and have built a reputation for serving quality coffee and food in the area. The business has been established for 5 years and still growing on a monthly basis, especially with all the new developments in the area. The business is already profitable and all equipment is owned out right with no leases, finance or lock in contracts with suppliers whatsoever. This is a genuine sale with profits (average $3k net profit week), sustainability and growth from the get go. Will provide all financial details and training period for the right buyer. Will be hard to let this one go however vendor selling due to unforeseeable work circumstances and cannot commit 100% to the business and grow to its full potential with room for growth and additional OPEX savings to be made.

Products and Services:

• Seats 75 downstairs, 45 upstairs & 6 outside

• Serves specialty coffee with approx. 40-45kg being sold p/w and a full brunch menu

• Fully equipped kitchen (gas stove top, grill, oven, blenders, dishwasher, fridges/freezer etc).

• Liquor licensed to 11pm

• Several functions booked in advance over next couple months

Location:

• Located on a main street with other local businesses, close to tram stops, train stations and surrounded by schools and residential properties. Heavy foot traffic and lots off street parking for customers. Lots of new apartments being developed close by which will see an influx of population. 1 apartment complex completed 2 months ago (consisting of 300 dwellings) directly behind the café, which will take the growth of the café to new heights.

Staff:

• 6 fulltime, 3 parttime and 6 casuals.

• Under management

• Affable, proactive and loyal staff some of which have been with the business for 5 years.

Opening Hours:

• Monday - Friday: 7:30am - 4:00pm

• Saturday - Sunday: 8:00am - 4:00pm

Financials:

• Successful business with solid financials.

• P&L’s and other financial data can be provided to serious buyers, after a confidentiality agreement has been signed.

• Average taking of $15,000 (per week). Excludes functions/ caterings (average $3k per month)

Lease:

• New 20 year lease agreement will be arranged with landlord on a 5x5x5x5 set up.

• Rent of $1,250 p/w, which is average for Brunswick, the scope and specs of the venue is incomparable to any other around the area. Definite value for money.

. Please call / text: 0431 280 308 (English)

Giá đã giảm để bán nhanh $280,000 bao gồm SAV (hàng tồn trị giá khoảng $7k). Chỉ kiểm tra theo hẹn. Quán cà phê nhỏ ấm cúng đã để lại một dấu ấn lớn ở trung tâm của Brunswick VIC. Một hài hòa trong bầu không khí thân thiện và chào đón. Tất cả đồ nội thất và đồ đạc được xây dựng tùy chỉnh với nhiều chú ý và khen ngợi. Chúng tôi có một sự ủng hộ mạnh mẽ trên phương tiện truyền thông xã hội (Facebook & Instagram) và đã xây dựng được danh tiếng cho việc phục vụ cà phê và thực phẩm chất lượng trong khu vực. Doanh nghiệp đã được thành lập trong 5 năm và vẫn đang phát triển hàng tháng, Đây là doanh số bán hàng với lợi nhuận (trung bình $3k / tuần lợi nhuận ròng), tính bền vững và tăng trưởng từ khi bắt đầu. Sẽ cung cấp tất cả chi tiết tài chính và thời gian đào tạo cho đúng người mua.

Sản phẩm và dịch vụ:

• Ghế 75 ở tầng dưới, 45 tầng trên & 6 bên ngoài

• Phục vụ cà phê đặc sản với khoảng. 40-45kg được bán p / w và thực đơn bữa nửa buổi đầy đủ

• Nhà bếp được trang bị đầy đủ (bếp ga, lò nướng, lò nướng, máy xay, máy rửa chén, tủ lạnh / tủ đông v.v…).

• Giấy phép rượu được bán đến 11 giờ tối

• Một số booking được đặt trước trong vài tháng tới

Vị trí:

• Nằm trên một con phố chính với các doanh nghiệp địa phương khác, gần trạm dừng xe điện, ga xe lửa và được bao quanh bởi các trường học và khu dân cư. Lượng bộ hành trước cửa rất nhiều, Rất nhiều căn hộ mới đang được phát triển gần đó sẽ thấy một làn sóng dân số. 1 khu chung cư hoàn thành cách đây 2 tháng (bao gồm 300 căn nhà) ngay phía sau quán cà phê, sẽ đưa sự phát triển của quán cà phê lên tầm cao mới.

Nhân viên:

• 6 giờ làm việc toàn thời gian, 3 bán thời gian và 6 người.

• Quản lý mới

• Nhân viên có trách nhiệm, chủ động và trung thành, một số trong đó đã làm việc với doanh nghiệp trong 5 năm.

Giờ mở cửa:

• Thứ Hai - Thứ Sáu: 7:30 sáng - 4:00 chiều

• Thứ 7 - Chủ Nhật: 08:00 - 16:00

Tài chính:

• Kinh doanh thành công với tài chính vững chắc.

• Dữ liệu tài chính của P & L và các dữ liệu tài chính khác có thể được cung cấp cho người mua nghiêm trọng sau khi một thỏa thuận bảo mật đã được ký kết.

• Lấy trung bình $15,000 (mỗi tuần). Không bao gồm các chức năng / dịch vụ ăn uống (trung bình $ 3k mỗi tháng)

Cho thuê:

• Thỏa thuận thuê mới 20 năm sẽ được sắp xếp với chủ nhà khi thiết lập 5x5x5x5.

• Giá thuê $ 1.250 p / w, trung bình cho Brunswick, phạm vi và thông số kỹ thuật của địa điểm là không thể so sánh với bất kỳ khu vực nào khác trong khu vực. Giá trị xác định cho tiền.Vui lòng gọi / nhắn tin: 0431 280 308 (tiếng Anh)


舒適的小咖啡館在布倫瑞克的中心留下了很大的足跡。巧妙的裝扮,提供有機和溫馨的氛圍,不同於您的簡約/臨床裝修。所有家具和固定裝置都是定制的,除了注意力和讚美之外什麼都沒有。我們在社交媒體(Facebook和Instagram)上擁有強大的追隨者,並在該地區提供優質咖啡和食品方面享有盛譽。 該業務已建立5年,並且仍在逐月增長,特別是該地區的所有新開發項目。該業務已經盈利,所有設備都是正確的,沒有任何租約,融資或鎖定與供應商的合同。這是一個真正的銷售利潤(平均每週淨利潤3.5萬美元),可持續發展和增長。將為合適的買家提供所有財務細節和培訓期。由於不可預見的工作環境導致供應商銷售,並且不能100%致力於業務並發展到其全部潛力,並且有增長空間和額外的OPEX節省,將很難讓這一個出售。產品和服務:•樓下75個座位,樓上45個,室外6個•供應特製咖啡約。 40-45公斤的銷售價格和完整的早午餐菜單•設備齊全的廚房(燃氣灶頂部,烤架,烤箱,攪拌機,洗碗機,冰箱/冰櫃等)。 •酒許可至晚上11點•未來幾個月預訂多項功能

位置:•位於主要街道與其他當地企業,靠近電車站,火車站和學校和住宅物業包圍。為客戶提供繁忙的客流量和街邊停車位。近期開發的大量新公寓將迎來大量人口湧入。1個公寓大樓在2個月前完工(由300個住宅組成)直接位於咖啡廳後面,這將使咖啡館的發展達到新的高度。員工:•我們有5名全職員工和6名臨時工。 •在半管理下•友好,積極主動和忠誠的員工,其中一些人已經在該公司工作了5年。營業時間:•週一至週五:上午7:30至下午4:00•週六至週日:上午8:00至下午4:00- 財務:•成功的業務與穩健的財務。 •簽署保密協議後,可向嚴肅的買家提供P&L'和其他財務數據。 •平均花費16,000美元(每週)。不包括功能/餐飲。

租賃和租賃:•將在5x5x5x5的設置下與房東安排新的20年租賃協議。 •租金$ 1,354 p / w,這是Brunswick的平均值,場地的範圍和規格是該地區其他任何地方都無法比擬的。物有所值。售價為280,000美元+ SAV(價值約6.5萬美元的股票)。可以與認真的買家討論談判。僅限預約檢查。請致電/短信:0431 280 308(英文)

Café for Sale

$25000 Negotiable Melbourne VIC 0419 010 209

Have your own Café and live in a beautiful, cozy surburb of Melbourne. You will love this great little business, its the perfect mix of location and setup. In addition, you also get a neat and tidy 3 bedroom residence.- attached behind the cafe. - Very reasonable rent and secure lease - Rent 2600 per Month including the apartment . - Residence included , currently leased with a monthly rental income of 1650 . - Close to Schools  - Fantastic location, with high visibility and main road exposure - Cheap rent with high growth prospects and potential to house other business ventures.(,WALK IN WALK OUT, fully set up cafe plus stock  and equipment, Will take any reasonable offer due to family issues. Please call / text 0419 010 209 (English)

Café trong một khu ngoại ô xinh đẹp, ấm cúng của Melbourne. Bạn sẽ yêu thích doanh nghiệp nhỏ bé này, sự kết hợp hoàn hảo giữa vị trí và thiết lập của nó. Ngoài ra, bạn cũng còn được một cư trú gọn gàng với 3 phòng ngủ gắn liền phía sau quán cà phê. - Giá thuê rất hợp lý và hợp đồng thuê an toàn - Thuê 2600 mỗi tháng bao gồm cả căn hộ cư trú. - Bao gồm nhà ở, hiện đang cho thuê với thu nhập cho thuê hàng tháng là 1650. - Vị trí tuyệt vời, Gần trường học . (, WALK IN WALK OUT, thiết lập đầy đủ cafe và hàng tồn, Vui lòng gọi / nhắn tin 0419 010 209 (tiếng Anh)

擁有自己的咖啡廳,住在美麗舒適的墨爾本郊區。 你會喜歡這個偉大的小生意,它是位置和設置的完美組合。 此外, 您還可以在咖啡廳後面找到一個乾淨整潔的三居室住宅。 - 非常合理的租金和安全租賃 - 每月租金2600,包括公寓。 - 包括住宅,目前租賃,月租金收入為1650。 - 靠近學校 - 地理位置優越,能見度高,主要道路曝光 - 廉價租金,具有高增長前景, 並有可能容納其他商業企業。(步行,完全設置咖啡館加上庫存和設備,將採取任何合理的措施 因家庭問題而提出的請求。請致電/短信 0419 010 209(英文)

Pizza, Pasta, Meals Salads

$150,000 neg. Melbourne CBD (North) VIC

Pizza, Pasta, Meals and Salads delivery + pickup takings $7000 – $ 8000 per week. Lease 4 x 5 year. Rent $3250 Inc. Gst per month. Outgoings: No council rates. No water rates. No electricty. Gas payable - $750 - $900 per month. Waste removal - $150 per month. Busy main road corner position with tram stop. Good loyal customer base. Residential area expanding rapidly with multi level apartments. Easy to manage – minimal staff. Shared site with coffee drive through - morning trade only. Web based presence linked to multiple providers. Menulog, Eat Now, Foodora, Eat Appy + own website premium equipment – owned outright. Dough mixer, divider and roller. Double deck conveyor oven. Rationale oven. Freezers, fridges, coolroomslicer. No other equipment required to run business. Trained staff available to stay on with new owners if required.genuine interested parties – call   Joe 0411 118 086 (English)

Pizza – Pick up & Delivery

150.000 đô la. Melbourne CBD (Bắc)

Pizza, mì ống, các bữa ăn và salad. Taking $7000 - $8000 mỗi tuần. Hợp đồng lâu dài 4 x 5 năm. Thuê $3250 luôn GST mỗi tháng. Không có council rates, điện nước free. Gas $750 - $900 mỗi tháng. Đổ rác $150 mỗi tháng. Vị trí góc đường chính bận rộn với trạm xe điện. Nhiều khách quen.. Khu dân cư mở rộng nhanh chóng với các căn hộ đa cấp. Dễ quản lý - nhân viên tối thiểu. Sự hiện diện dựa trên web được liên kết với nhiều nhà cung cấp như Menulog, Eat Now, Foodora, Eat Appy + trang web riêng của shop. Thiết bị gồm Máy Trộn Bột, Bộ Chia Và Con Lăn. Lò Nướng Hai Tầng. Lò Chuyên Dụng. Tủ Đông, Tủ Lạnh, Cool Room Slicer. Không có thiết bị nào khác cần thiết để điều hành kinh doanh. Nhân viên được đào tạo sẵn sàng tiếp tục với chủ sở hữu mới nếu được yêu cầu. Gọi joe 0411 118 086 (tiếng Anh)

比薩 -

150,000負。 墨爾本CBD(北部)

比薩餅,意大利面,餐食和沙拉送貨+接送服務每週7000 - 8000。 租期4 x 5年。 每月租金3250公司。 支出:沒有議會費率。 沒有水費。 沒電。 應付天然氣 - 每月750 - 900。 廢物清除 - 每月150次。 繁忙的主要道路拐角位置與電車站。 良好的忠誠客群。 住宅區與多層公寓迅速擴張。 易於管理 - 最小的員工。 共享網站與咖啡驅動器 - 僅早上交易。 基於Web的存在鏈接到多個提供者。 Menulog,現在吃,foodora,吃appy +自己的網站高級設備 - 直接擁有。 麵團攪拌機,分配器和滾筒。 雙層傳送帶烤箱。 理由烤箱。 冰櫃,冰箱,冷室切片機。 沒有其他設備來運營業務。 訓練有素的工作人員可以根據需要與新主人保持聯繫。有興趣的人士 - 致電Joe 0411 118 086(英語)

Fully Licensed Restaurant

$$$ Negotiable Footscray VIC

Restaurant 80 seats, Well established for many years. Currently, it’s a stable business, good taking by dining & repeat customers. Due to other commitment, we will consider of any good offers, if neccsary can be our partnership, experiences is need not. We also seek for waitresses / waiters. Please call / text: 0411 625 732 (Eng / Vietnamese)

Nhà hàng Footscray VIC – 80 chỗ ngồi, Đạ làm lâu năm đang đông khách và có nhiều khách quen, Cần sang vì bận chuyện khác thiếu người quản lý. Nếu không có kinh nghiệm, co thể hợp tác để làm chung. Hiện chúng tôi cũng cần người chạy bàn co kinh nghiệm…Xin gọi / nhắn tin: 0411 625 732 (Eng/Vietnamese)

完全許可的餐廳

$ Negotiable Footscray VIC

餐廳80個座位,已建立多年。 目前,這是一個穩定的業務,良好的用餐和回頭客。 由於其他承諾,我們將考慮任何好的報價,如果neccsary可以成為我們的伙伴關係,經驗是不必要的。 我們也尋找女服務員/服務員。 請致電/文:0411 625 732(英文/越南文)

Restaurant for Sale
$380,000 Camberwell VIC

Situated on the renowned Burke Road Camberwell, a popular destination for Sunday market and

retails shop, café and restaurants, closed to Tram, and Train station with lots of foot traffic with

free and paid parking available * Operating for over 10 years, we are well known within Camberwell precinct and great reputation * amongst the communities along with strong repeat customers. * Seated up to 80 per seating over 2 stories with upstairs could turn into function room * Ideal for self sponsoring visa since it’s a fine dining restaurant not café * Equipped with 2 woks and four burners * Long lease with 4 years x 5 years and (further term to be negotiated with landlord) * Rental amount: only $55K pa with 2% to 5% increases according to CPI annually * Liquor licences until 11pm * Management in place

* Room for improvement * An outstanding opportunity to acquire a long established business with further potential * Great reputation with top customer services and reviews on The age good food guide and The herald sun newspaper as well as online platforms such as Zomato, facebook and Google * Operating 6 nights and 2 lunches plus scope for extended hours and suitable for any modern cuisine *Turn over $20000 per week * Asking for 380k with goodwill (negotiable) -

Please call / text Yoda 0412 086 769 or Park 0409 338 771 / email: supayoda@hotmail.com


Nhà hàng Thái Lan đang có lợi nhuận, sang bán

$380.000 Camberwell, Melbourne VIC

Nằm trên đường Burke Road nổi tiếng Camberwell, một điểm đến phổ biến cho chợ trời Chủ Nhật và các cửa hàng bán lẻ, quán cà phê và nhà hàng, Gần xịch để đến Trạm xe điện và ga xe lửa với nhiều lượt bộ hành vãng lai trên phố.

Nhiều bãi đậu xe miễn phí, và có phí cạnh bên… * Đã thành lập tốt đẹp và hoạt động trong hơn 10 năm, chúng tôi nổi tiếng trong khu Camberwell và danh tiếng tuyệt vời * giữa các cộng đồng cùng với khách hàng cũ trở lại rất đông * Có sức chứa lên đến 80 chỗ ngồi trên 2 tầng với tầng trên có thể biến thành phòng tiệc riêng * Lý tưởng cho đơn xin Visa định cư diện tự bảo trợ (kinh doanh với chính mình) vì đó là một nhà hàng ăn ngon không café * Bếp rộng tiện nghi với 2 chảo xào và 4 miệng nấu * Thuê dài 4 năm x 5 năm và ( thêm thời hạn tái ký) * Số tiền thuê: chỉ $55K / năm với mức tăng 2% đến 5% theo CPI hàng năm * Giấy phép rượu cho đến 11 giờ đêm * Quản lý tại chỗ

* Một cơ hội nổi bật để có được một doanh nghiệp được thành lập lâu dài với tiềm năng cao hơn * Danh tiếng tuyệt vời với dịch vụ khách hàng hàng đầu và đánh giá trên mục Good Food Guide của nhật báo The Age, và Sun của Melbourne & bang VIC. cũng như các trang trực tuyến như Zomato, facebook và Google * Hoạt động 6 đêm và 2 bữa trưa doanh thu giện tại là $20,000 mỗi tuần * Sang giá 380k thỏa thuận. Vui lòng gọi / nhắn tin Yoda 0412 086 769 hoặc Park 0409 338 771 / email:supayoda@hotmail.com

盈利良好的泰國餐廳出售

墨爾本維多利亞 $380,000 Camberwell VIC

坐落在著名的伯克路坎伯韋爾,週日市場和熱門目的地

零售商店,咖啡館和餐館,靠近電車和火車站,有很多步行交通

免費和收費的停車場*經營超過10年,我們在坎伯韋爾區內享有盛譽,並且在社區中享有盛譽*以及強大的回頭客。 * 2樓以上座位可容納80人,樓上可以變成多功能廳*由於是高級餐廳而不是咖啡廳,因此非常適合自助贊助簽證*配有2個炒鍋和4個燃燒器*長期租約4年x 5年和(租約金額:每年只有5萬5千美元,按CPI每年增加2%至5%*酒牌至晚上11點*管理到位

*改進空間*一個獲得進一步潛力的長期業務的絕佳機會*享有頂級客戶服務和評論的良好聲譽年齡美食指南和先驅報以及在線平台,如Zomato,臉書和Google *經營6晚和2頓午餐,加上延長時間的範圍,適合任何現代美食*每週超過20000美元*要求商譽為380k(可商談) -

請致電/文字尤達0412 086 769或公園0409 338 771 /電子郵件:supayoda@hotmail.com

Eat-in & Takeaway

$120,000 Cranbourne VIC

We are selling our takeaway and eat-in restaurant in a great location in Cranbourne. We sell North Indian, Indochinese and Biryanis. It is a well established placed with loyal customer base and growing even more with new estates coming closely. Surrounded by Aldy, Woolworths, Dan Murphy and 20 other specialty shops. It has a fully equipped commercial kitchen with store room and cool room only 3 years old doing 7-9k with only dinner business. We can even help the starters to set up the business and get them going. Trial is welcome. Selling the business as one of the business owners is permanently going overseas. Mainly doing takeaways and deliveries with few dine outs and can be changed to any other cuisine if required. More potential of sales if opened for lunch too. Selling for only $120000. Price includes all plant, stock and equipments. It won’t last long as price is reduced for a quick sale. Contact Charandeep on 0433 689 272 or email on: charan83@hotmail.com


Thực đơn Bắc Ấn Độ, Đông Dương và Biryanis. Thành lập lâu năm, nhiều khách hàng quen, sẽ thêm khách do các khu phát triển bất động sản sắp hoàn thành… Chung quanh là khu phức hợp bao quanh bởi Aldi, Woolworths, Dan Murphy và 20 cửa hàng đặc sản khác. Nhà hàng với nhà bếp lớn, đầy đủ tiện nghi với tủ và phòng lạnh chỉ mới 3 năm. Hiện có doanh thu 7-9 ngàn / tuần chỉ với kinh doanh ăn tối. Chủ yếu là làm takeaways và giao đến nhà. Tiềm năng tăng thu sẽ nhiều hơn nếu được mở thêm cho bữa trưa. Chỉ bán với giá $ 120000. Giá bao gồm tất cả nhà hàng, kho và thiết bị. Phone hay text cho Charandeep theo số 0433 689 272 hoặc gửi email về: charan83@hotmail.com


我們正在Cranbourne的一個很棒的位置出售我們的外賣和吃東西的餐廳。 我們出售印度北部,印度支那和Biryanis。 這是一個建立在忠誠客戶基礎之上的良好建立,並且隨著新房地產的緊密發展,房地產業的增長更加迅速 被Aldy,Woolworths,Dan Murphy和其他20個專賣店所環繞。 它有一個設備齊全的商業廚房,有儲藏室和只有3歲的涼爽房間,只有7-9k的晚餐生意。 我們甚至可以幫助初創者建立業務並讓他們繼續前行。 歡迎試用。 作為企業所有者之一出售企業將永遠走向海外。 主要做外賣和少吃的外賣,如果需要可以改成任何其他美食。 如果午餐時間開放,銷售的潛力也會更大。 售價僅為120000美元。 價格包括所有工廠,庫存和設備。 它不會持續很長時間,因為快速銷售降低了價格。 請致電0433 689 272聯繫Charandeep或發送電子郵件至:charan83@hotmail.com

Café Business for Sale

$150000 WIWO Negotiable -  Collingwood VIC

This cafe has been completely gutted and rebuilt from the ground up. Prime central location in the heart of Smith Street Collingwood. Nothing to spend for the next operator. Everything you need has been newly installed and equipped to scale up operation. 2 levels with the restaurant/cafe on the ground level & huge renovated 2 bedroom apartment with office on the second floor. Full commercial kitchen with newly refurbished equipment. Huge coolroom. Two bathrooms downstairs for patrons, One upstairs for living quarters with bath and shower. Everything including all furniture in the cafe is one off custom built to suit. Walk in and trade. Full HD security system operating throughout. Great rental price 4k per month. Lease is 5 x 5. Seating capacity: 55. Also features a rear courtyard for patrons. Up to 2 parking permits available. Price includes plant and equipment and upstairs dwelling is all listed under the one title. New fit out cost over 200k so asking price is very reasonable for a business and residence in one. Neg Plenty of potential for takings to triple with little marketing, and very large growth in the area with numerous developments under construction, which means twice as much foot traffic. Also surrounded by lot of office complexes, so plenty of opportunities to increase the catering with more takeaway options. Only serious enquirers thank you. Please contact for information. Please call / text: Paul 0401 476 776 (English)


這家咖啡館已經徹底摧毀並從頭開始重建。位於史密斯街科靈伍德中心的主要中心位置。沒有什麼可以用於下一個運營商。您需要的一切都是新安裝的,並且可以擴展操作。 2層,餐廳/咖啡廳位於地面層,大型裝修的2臥室公寓在二樓設有辦公室。完全商業廚房與新裝修的設備。巨大的冷藏室。樓下有兩間浴室供顧客使用,樓上有一間浴室和淋浴間。包括咖啡廳所有家具在內的一切都是為了適應而定制的。走進去並交易。全高清安全系統始終運行。大租金價格每月4k。租賃是5×5。座位容量:55.還設有一個後庭院的顧客。最多2個停車許可證。價格包括廠房和設備,樓上的住宅都列在一個題目下。新的裝修成本超過20萬,所以要求價格對於一個企業和住宅來說是非常合理的。 Neg在營銷很少的情況下,收入增加了三倍,而且這個地區有很大的增長,有很多正在建設的項目,這意味著兩倍的人流量。周圍還有很多辦公樓,所以有很多機會增加更多外賣選項的餐飲服務。只有嚴肅的詢問者才謝謝你。請聯繫以獲取信息。請致電/文本:Paul 0401 476 776(英語)


Quán cà phê này đã được thiết bị hoàn toàn và tái thiết lại tòan bộ. Vị trí tuyệt vời tại trung tâm ở đường Smith Street Collingwood. 2 tầng với nhà hàng / quán cà phê ở tầng trệt và căn hộ 2 phòng ngủ đã được tân trang lại lớn với văn phòng trên tầng 2. Nhà bếp thương mại đầy đủ với các thiết bị tiện nghi mới tân trang lại. Phòng tắm lớn. Hai phòng tắm ở tầng dưới dành cho khách hàng quen, Một tầng trên cho khu vực sinh hoạt với bồn tắm và vòi hoa sen. Tất cả mọi thứ bao gồm tất cả các đồ nội thất trong quán cà phê. Vào là kinh doanh ngay không cần làm thêm gì. Giá thuê tuyệt vời 4000 mỗi tháng.Hợp đồng dài hạn 5 x 5. Sức chứa chỗ ngồi thoải mái cho 55 ghế. Ngoài ra còn có sân sau cho khách quen. Có sẵn tới 2 giấy phép đỗ xe. Giá bao gồm cửa hàng và thiết bị và nhà ở trên lầu Chỉ tính tiền thiết bị cho một doanh nghiệp + luôn cư tru tại chỗ theo kiểu WIWO trên thương lượng. Rất nhiều tiềm năng cho thu nhập. Vị trì thuận lợi bao Cũng được bao quanh bởi rất nhiều khu phức hợp và văn phòng, vì vậy rất nhiều cơ hội để tăng phục vụ với nhiều lựa chọn. Vui lòng liên hệ để biết thông tin. Vui lòng gọi / nhắn tin: Paul 0401 476 776 (tiếng Anh)

Sandwich Cafe Business for Sale

$$$ Neg Camberwell  VIC

Long established gourmet sandwich cafe in a busy shopping street in Camberwell for urgent sale, “Must sell”.

  1. Weekly turnover $8,500 per week.
  2. Located in front of busy shopping complex, Woolworth, Target, Aldi
  3. No night operations – 7 days from 8 to 5 (close on public holidays).
  4. 30 seats for eating inside & outside.
  5. Very minimal cooking.
  6. Business within well growing franchise group, so extensive training, ongoing assistance & advises for operators.
  7. Lease – 1 year + 6 years. Rent $1,700 per week (inc outgoings).
  8. Surrounded by lot of office complexes, so plenty of opportunities to increase the catering with little marketing.
  9. Opportunity to increase the current turnover by 40% with the new menu can be implemented with a shop fitting upgrade.
  10. Suitable for Family or fully managed business.
Please call / text: 0403 175 423 ((English)


Quán cà phê Sandwich ngon được thiết lập lâu dài trên con phố mua sắm sầm uất ở Camberwell.

Bán gấp với các đặc điểm/ 1. Doanh thu $8.500 mỗi tuần. / 2. Nằm trước khu mua sắm nhộn nhịp, Woolworth, Target, Aldi / 3. Không hoạt động ban đêm - 7 ngày từ 8 đến 5 (đóng cửa vào các ngày lễ). / 4. Có 30 chỗ ngồi để ăn bên trong & ở ngoài. / 5. Nấu rất ít. / 6. Kinh doanh trong nhóm nhượng quyền thương mại đang phát triển, đào tạo rộng rãi, hỗ trợ và tư vấn liên tục cho các nhà khai thác. / 7. Hợp đồng - 1 năm + 6 năm. Giá thuê $1.700 đô la mỗi tuần (không tính chi phí). /8. Được bao quanh bởi nhiều tổ hợp văn phòng, rất nhiều cơ hội để tăng sự phục vụ với ít tiếp thị. / 9. Cơ hội để tăng doanh thu hiện tại lên 40% với thực đơn mới có thể được thực hiện với một cửa hàng phù hợp nâng cấp. / 10. Thích hợp cho gia đình hoặc doanh nghiệp được quản lý hoàn toàn. Quán cà phê mới được cải tạo, cho thuê giá rẻ 3x3x3x3. Nơi này có nhu cầu mạnh về thực phẩm châu Á. Bao gồm Một cà phê cart di động đã đăng ký. Bạn có thể thuê cái này để kiếm thêm $$$ cũng có nhu cầu cao.

Vui lòng gọi / nhắn tin: 0403 175 423 (tiếng Anh)


在坎貝爾韋爾一個繁忙的購物街上,長期建立的美食三明治咖啡館非常緊迫

出售,“必須出售”。 / 1.每週營業額每週8,500美元。 / 2.位於繁忙的購物中心Woolworth,Target,Aldi / 3前。無夜間行動 - 8日至5日7日(公眾假期休息)。 / 4.內部和外部30個座位外。 / 5.非常小的烹飪。 / 6.在發展良好的特許經營集團內開展業務,為運營商提供廣泛的培訓,持續的協助和建議。 / 7.租賃 - 1年+ 6年。每週租金1,700美元(公司支出)。 / 8。周圍有很多辦公樓,所以有很多機會增加餐飲營銷。 / 9。新菜單的機會將目前的營業額增加40%,可以通過商店配件升級來實現。 / 10。適合家庭或完全託管的業務。 /新裝修的咖啡廳,長期低價租賃3x3x3x3。這個地方對亞洲食品有強烈的需求。 /包含在價格中是註冊的移動咖啡車。你可以出租這個以獲得額外的$$,這也是高需求。強調。聯繫方式請致電/文本:0403 175 423(英文)

Sushi Business for Sale

$320,000 Moonee Ponds VIC

Sushi shop located in Puckle st Moonee Ponds with busiest street and high foot traffic, also close to Essendon airport . Takeaway shop with just Japanese cuisine, with a lot popular customers , high income, cheap rent & long lease , easy to manage and very potential . Recommend to families . $67k per annual including 4 bedrooms upstairs .

Income : $13k - $15k / weekly. The most is $14k with 6days trading ( Monday- Saturday ) can open Sunday if you like . Asking price : $320k . Call to arrange the inspections to avoid disappoint. Mandy: 0405313909 – 0421156780 (English)


Cửa hàng Sushi nằm ở Puckle st Moonee Ponds với giao thông đông đúc nhất và đường chân cao, cũng gần sân bay Essendon.Takeaway shop chỉ với ẩm thực Nhật Bản, với rất nhiều khách hàng nổi tiếng, thu nhập cao, giá thuê rẻ và thuê dài, dễ quản lý và rất tiềm năng. Đề xuất cho gia đình. $ 67k mỗi năm bao gồm 4 phòng ngủ ở tầng trên.Thu nhập: $ 13k - $ 15k / tuần. Nhiều nhất là $ 14k với giao dịch 6 ngày (Thứ Hai - Thứ Bảy) có thể mở Chủ nhật nếu bạn muốn. Hỏi giá: $ 320k. Gọi để sắp xếp việc kiểm tra để tránh thất vọng. Mandy: 0405 313 909 – 0421 156 780


外賣店只有日本料理,有很多熱門客戶,收入高,租金低廉,租賃時間長,易於管理和極具潛力。 推薦給家屬。每年67,000美元,包括樓上的4間臥室。收入:13000美元 - 每週15000美元。 果您願意,最多可以在星期天開放,並且可以在星期 一至星期六進行6天的交易。詢問價格:32萬美元。請打電話安排檢查以避免失望。

曼迪:0405 313 909- 0421 156 780

Restaurant Business for Sale

$130,000 – Preston VIC.

Thai restaurant to Preston and local surrounds. VERY cheap rent! You won’t find anything cheaper for a property like this one! $1703 per month INCLUDES gst. Established business with good reputation for almost 11 years. Huge opportunity for a buyer. Modern and clean. 45 seats inside, and also has outdoor dining for another 26. Awesome undercover garden area with umbrellas and water feature. Footpath has been approved by council for cafe barriers. Has a successful online ordering system through business’s own website, and large collection of regular clientele Current 3 year contract with local council as an approved caterer for council events, meetings, functions etc. Very busy for Take away and Home deliveries. ( UBEREATS, MENULOG AND EATNOW) Local area is growing steadily with more trendy restaurants and bars opening on same road. Close to Preston Market, La Trobe uni and lots of apartment complexes. Has Off street parking and two private car spaces for owners/staff in the rear of property. Two wok stove, 10 burners, bbq grill, two fryers. Walk in Cool room. Heaps of bench space. Large kitchen. Large Office and also a staff room. Selling because owner now has other interests. Owner will help train new owners initially if requested. Please call / text: 044 999 76 29


Nhà hàng nổi tiếng của Thái Lan trong khu Preston và phụ cận. Giá thuê RẤT rẻ! Chỉ $1703 mỗi tháng BAO GỒM GST. Đã thành lập 11 năm kinh doanh tốt đẹp, là nhà hàng quen thuộc nhiều người biết trong vùng. Cơ hội lớn cho người mua. Hiện đại và sạch sẽ. 45 chỗ ngồi bên trong và 26 ngoài sân vườn. Khu vườn trang trí với mái che tuyệt vời và nước. Lối đi bộ bên ngoài đã được hội đồng thành phố phê duyệt cho làm rào cản một phần để dựng bàn cà phê. Có một hệ thống đặt thức ăn trực tuyến, rất thành công, thông qua trang web của chính của nhà hàng, và danh mục của khách hàng thường xuyên. Hợp đồng 3 năm hiện tại với hội đồng địa phương như là một nhân viên phục vụ được chấp thuận cho các sự kiện hội họp, các cuộc họp, các chức năng.v.v.. Rất bận rộn cho Takeaway and Home deliveries. (ubereats, menulog and eatnow) Khu vực địa phương ngày càng phát triển với nhiều nhà hàng và quán bar thời thượng mở cửa trên cùng một con đường. Gần chợ Preston, đại lộ La Trobe và rất nhiều khu chung cư trong khu vực. Có bãi đậu xe đường phố và hai chỗ đậu xe riêng cho nhà hàng ở phía sau. Trang thiết bị đầu đủ. Bếp tân kỳ với 2 miệng chảo, 10 miệng lửa, lò nướng BBQ, hai nồi chiên, thích hợp cho tất cả các loại thực đơn. Phòng lạnh lớn loại bước vào. Văn phòng làm việc rộng, và có phòng nhân viên. Sang bán vì chủ thay đổi kinh doanh khác. Sẽ giúp huấn luyện chủ mới nếu cần. Vui lòng gọi / text: 044 999 76 29 (tiếng Anh)


要價 $190,000著名的泰國餐廳普雷斯頓和當地周邊。非常便宜的租金!你不會找到像這樣的房產更便宜的東西!每月$1703包括GST。建立了近11年的良好聲譽的業務。巨大的買家機會。現代和乾淨。內有45個座位,還有另外26個戶外用餐。非常棒的帶遮陽傘和水景的臥底花園區。人行道已經由咖啡廳壁壘委員會批准。擁有成功的網上訂購系統,通過企業自己的網站,以及大量的常規客戶。與當地議會達成當前3年的合同,作為理事會活動,會議和職能等的批准餐飲服務商。非常忙於外賣和送貨上門。 (ubereats,menulog and eatnow)當地面積穩步增長,更多時尚餐廳和酒吧在同一條路上開放。靠近普雷斯頓市場,拉籌伯大學和許多公寓大樓。擁有街邊停車位以及位於酒店後方的業主/員工的兩個私人車位。兩個炒鍋爐,10個燃燒器,燒烤爐,兩個油炸鍋。走在涼爽的房間裡。檯面空間堆積。大廚房。大型辦公室和一間員工室。因為所有者現在有其他興趣。如果需要,業主將最初幫助培訓新的業主。請致電/文本:044 999 76 29(英文)

Restaurant For Sale (URGENT)

$45,000 Negotiable – URGENT- Bentleigh VIC

Currently Trading as Modern Australian Cuisine. Can be converted to any Cuisine. Big and spacious dining area with 48 seating plus 8 outdoor seating. Close to Bentleigh Shopping Centre and train station.

Big spacious kitchen with all amenities. Big walk in cool-room, 2 standing freezers, dishwasher. Please drop by for inspection and you won’t be disappointed. 5*5 years Long lease . Only serious buyers. Price Down for quick sale $45,000 plus outgoings. Please call / text 0433 416 316 (English)

目前以現代澳大利亞美食貿易。 可以轉換為任何美食。 寬敞而寬敞的用餐區,48個座位加上8個戶外座位。 靠近本特利購物中心和火車站。寬敞的廚房與所有設施。 在涼爽的房間散步,2站冰櫃,洗碗機。 請放下檢查,你不會失望。 5 * 5年長租。 只有認真的買家 $45000。 請致電/文本 0433 416 316 (英文)

Hiện đang kinh doanh các loại thức ăn uống kiểu Úc hiện đại. Có thể được chuyển đổi sang bất kỳ thực đơn nào. Khu vực ăn uống rộng rãi và với 48 chỗ ngồi bên trong cộng với 8 chỗ ngồi ngoài trời. Gần trung tâm mua sắm Bentleigh và ga tàu. Bếp rghé qua để kiểm tra và bạn sẽ không phải thất vọng. Hợp đồng thuê lâu dài 5 x 5 . Giá giảm để bán nhanh. $45,000 cộng với chi phí phụ. Vui lòng gọi / nhắn tin 0433 416 316 (tiếng Anh)

Fully Licenced Thai House Restaurant

Pakington Street, Geelong West, Vic, 3218

Free hold and business $1,650,000

Business only $130,000

Large space contained seats maximum 120 people. Thai house was established since 1999 and it is well known to almost all the Geelong residents. Now it is time to sell. The restaurant has 5 separate dining rooms. Each room is fitted with gas log heater and airconditioner. there is a huge bar where customers can just order and sit at the lounge enjoying their wine, beer, cocktail and coffee while waiting for their take away food. at rear there is a separate function room seats maximum 50 people. Big kitchen and cool room, new equipment fully set up. currently the business is operating 5 nights per week ( Tuesday to Saturday). it is a good opportunity to extend business hours i.e perfect for lunch hours, and seven nights per week. Great for local and tourist. Free hold and business 1,650,000 (1.65M) Business only 130,000 Or buy a business and Lease 70 000 per year Plus outgoings. If you are interesting please contact me on 0405 451 769

Nhà hàng Thái Lan Fully Lic

Pakington Street, Geelong West, VIC 3218

Luôn bất động sản + nhà hàng $1.650.000

Hoặc cho nhà hàng $130.000

Không gian lớn có chỗ ngồi tối đa 120 người. Được thành lập từ năm 1999 và rất quen thuộc với cư dân địa phương + khách du lịch khi đến cư dân Geelong. Nhà hàng có 5 phòng ăn riêng. Mỗi phòng đều được trang bị gaslog heater và airconderer. Có một quầy bar lớn, nơi khách hàng có thể đặt đặt thức ăn đem về ngồi thưởng thức rượu, bia, cocktail và cà phê của họ trong khi chờ đợi . Phía sau có một phòng riêng biệt chỗ ngồi tối đa 50 người. Thiết bị mới đầy đủ. Nhà bếp lớn và phòng lạnh. Hiện đang kinh doanh 5 đêm mỗi tuần (thứ ba đến thứ bảy). Nhiều cơ hội tốt để mở rộng giờ làm việc, ví dụ như hoạt động cho bữa ăn trưa, và bảy đêm một tuần. Tuyệt vời cho du lịch đến Geelong quanh năm. Sang nhà hàng + luôn bất động sản 1.650.000 (1.65M) Hoặc chỉ nhà hàng 130.000 hay có thể chỉ thuê mướn 70.000 + các phụ thu (outgoings) . Nếu bạn thú vị xin vui lòng gọi hay nhắn tin với chúng tôi qua số 0405 451 769

完全授權的泰式家庭餐廳

3218,Vic,Geelong West,Pakington Street

免費持有和業務 $1,650,000

商業只有 $13萬

大空間容納座位最多120人。泰國房屋自1999年成立以來,幾乎所有吉隆居民都知道。現在該出售了。餐廳設有5間獨立的用餐室。每間客房都配有燃氣加熱器和空調。有一個巨大的酒吧,客人可以點餐,坐在休息室享用葡萄酒,啤酒,雞尾酒和咖啡,等待他們帶走食物。在後方有一個單獨的功能室,最多可容納50人。大廚房和涼爽的房間,全新設備齊全。目前該業務每週運營5晚(週二至週六)。這是延長營業時間的好機會,也就是完美的午餐時間和每週七晚的營業時間。非常適合當地人和遊客。免費持有和業務$1,650,000(1.65M)僅業務 $130,000或購買業務,每年租賃70,000加上支出。如果您有興趣,請致電0405 451 769與我聯繫

Fish And Chips Business for Sale

URENT SALE $125,000 - Coburg VIC

Taking $8,000 and Growing - 1 year old fit out - Still has room for improvement and growth through, catering. Please call or text Evan 0402 132 436 (English)

鱼和薯条业务待售

优惠价125,000澳元 - 科堡国际中心

以8,000美元和增长 - 1岁满足 - 仍然有改进和增长的空间,餐饮。 请致电或致电Evan 0402 132 436 (English)

Cá & Khoai Chiên

Khẩn cấp sang $ 125,000 - Coburg VIC

Hiện thu $8,000 / tuần và còn đang tăng nhiều – Trang thiết bị đầy đủ mới lấp đặt chỉ mộtr năm qua. Vẫn còn tiềm năng phát triển thêm thực đơn qua các loại ăn uống. Vui lòng gọi hoặc nhắn tin Evan 0402 132 436 (tiếng Anh)

Coffee Shop And Burger Joint Or Sale
$30,000 Hawthorn VIC

Located near Auburn Station and Swinburne University. Newly renovated with sleek, modern design of the front of house, modern counters with stone bench tops, shelving on the walls to showcase products, display cabinet for all those delicious products you would like to sell, a fully equipped separate prep/kitchen area at the rear. Weekly takings $2500- $3000 - Coffee 8 -10 kg per week.

Comes with all the necessary equipment, coffee machine, new state of the art fully automatic coffee grinder etc. ready for you to come in and open straight away! No extra expense. Building also has 3 rooms upstairs, 2 of which are tenanted so opportunity for extra income, or live in, while you work! Full bathroom and toilet facilities. Lease 2 x 3 years and Cheep rent per week $630+ GST. Reasonable offers will be accepted. Genuine sellers, only selling due to other ventures on the horizon, looking for an energetic and serious buyer. Contact 0433 713 180, or 0422 286 502 (English only)

______

Cửa hàng cà phê và burger - $ 30,000 Hawthorn VIC

Nằm gần trạm xe lửa Auburn và Đại học Swinburne. Mới được cải tạo với kiểu dáng đẹp hiện đại của mặt tiền nhà, quầy với đỉnh đá, giá đỡ trên tường để giới thiệu sản phẩm, tủ trưng bày cho tất cả các sản phẩm ngon mà bạn muốn bán, khu vực chuẩn bị / nhà bếp riêng biệt được trang bị đầy đủ tại phía sau. Hàng tuần thu nhập $ 2500- $ 3000 - Cà phê 8 -10 kg mỗi tuần.

Cửa hàng sang bán bao gồm tất cả các thiết bị cần thiết, máy pha cà phê, nhà nước mới nhất của nghệ thuật hoàn toàn tự động máy xay cà phê. Sẵn sàng cho bạn kinh doanh ngay lập tức! Không cần thêm chi phí. Tòa nhà còn có 3 phòng ngủ trên lầu, trong đó có 2 căn hộ được cho thuê để có cơ hội kiếm thêm thu nhập hoặc cứ sống lại cửa hàng trong khi bạn làm việc! Phòng tắm đầy đủ tiện nghi và nhà vệ sinh. Cho thuê 2 x 3 năm và thuê rẻ, mỗi tuần $ 630 + GST. Giá thương lượng hợp lý sẽ được chấp nhận. Xin Gọi / nhắn tin 0433 713 180, hoặc 0422 286 502 (chỉ bằng tiếng Anh)

咖啡店和漢堡聯合或銷售 - $ 30,000 Hawthorn VIC

_____

靠近奧本站和斯溫伯恩大學。新裝修與時尚,現代設計的前面,現代櫃檯與石檯面,擱置在牆上展示產品,所有美味的產品,你想賣的陳列櫃,設備齊全的獨立準備/廚房後方。每週收入$ 2500- $ 3000 - 咖啡8 -10公斤每週。

配備了所有必要的設備,咖啡機,全新的全自動咖啡研磨機等準備好你進來,並立即開放!沒有額外的費用。建築物樓上還有3間房,其中2間是出租額外收入的機會,或者住在你工作的時候!完整的浴室和衛生間設施。租約2 x 3年和每週租金$ 630 . 費稅。合理的優惠將被接受。真正的賣家,只因其他企業在地平線上銷售,尋找一個充滿活力和認真的買家。聯繫0433 713 180或0422 286 502(僅英文)

Takeaway Business For Sale

$295000 Neg. - Wendouree, VIC

Very busy well established takeaway business in food court of major local shopping centre. Newly refurbished. With long lease. Please call / text 0421 576 862 (English)

Takeaway Kinh doanh Bán

$295k thương lượng - Wendouree, VIC

Rất bận rộn trong việc kinh doanh nhà hàng, tại các khu ẩm thực của trung tâm mua sắm lớn tại địa phương.Vừa được tân trang mới, Hợp đồng dài hạn. Xin vui lòng gọi đến số 0421 576 862 (tiếng Anh)

外賣業務出售

$295k可面議 - Wendouree,VIC

在當地主要購物中心的美食廣場非常忙碌的外賣業務。 新裝修。 長租約。 請致電/文本0421 576 862 (English) 

Cafe Business for Sale
$80,000 Queenscliff VIC

Cute little cafe with the beach just down the road. Good local trade and regular holidaymakers make for a busy but rewarding business. Cheap rent. 2 terms of 3 years remaining on lease. $80,000.00 open to offers. Please call / text Joeline 0430 469 018 (English)


Rất hấp dẫn tại vùng biển Queenscliff Victoria. Kinh doanh rất tốt với khách địa phương, và khách du lịch quanh năm. Hợp đồng lâu dàu 3x3 còn thời hạn , thuê rẻ. Sang $80,000 mở ngõ để thảo luận. Gọi / nhắn tin Joeline ‎0430 469 018 (tiếng Anh)


咖啡館業務出售 - 可愛的小咖啡館,海灘就在路上。 良好的當地貿易和定期度假者使忙碌而有益的業務。 便宜的租金。 剩餘3年租期。 $80,000.00開放提供。 請致電/短信Joeline 0430 469 018(英語)

Café Business for Sale

Sydney Road, Brunswick 3056 VIC 

We’re looking to sell our Industrial/Rustic café in a funky and popular location in Brunswick, on most famous Sydney road. It’s only metres away from Bunnings & lots of other famous eateries & pubs. There’s no shortage of foot traffic, the whole street is buzzing morning, afternoon & even during evenings. Weekends are buzzing with families looking to find a place to eat.

The café is positioned under a newly built apartment block. The street sees thousands of cars passing thru daily! It’s great because there is heaps of on-street parking.

Comes with a brand new fit out with canopy exhaust system, newly installed grease trap & fully operational kitchen. Great potential to start doing evening trade. However, our Café serves Big Breakfasts, Smoked Salmon Bens, breaki rolls plus sandwiches, burgers and the Best Coffee going around. With 40 seats, we keep it simple so it’s easy to run. Upon inspection you would be amazed to see what’s on offer versus the asking price.

What's excluded:

Coffee Grinders : as they belong to the coffee supplier. If buyer continues with the existing coffee supplier then the coffee grinders remains part of the cafe but owned by the supplier.

Equipped with: La Marzocco 2 group linea - Thermal printer, cash box and ipad  - older/stand - Furniture (tables & chairs), Edison light fittings, plates and cups - Fridges, oven, freezers, 3 Tier Cold food display unit - Kitchen and cabinets - WIFI internet

With approval to open late, any new operator can extend the menu to serve dinner/s and capitalize on the evening flow of customers. 

Perks: 16 new apartments to start construction within 3 months within 250m radius from the cafe. There will be tradesmen coming thru for breakfast and lunch. 

Current hours: Mon – Fri: 7.30am to 4pm - Sat – Sun: 8am to 3pm - Lease term remaining: 6 years. - 1 parking spot included - 110m2 is space - ent: $769/week - 10-12kgs  coffee week Fully run under management - Huge potential to grow the business

Business trading since July 2017 - There is huge potential in evening time for fish and chips shop! Walk in walk out, no time wasters please as we're motivated to sell. It's a fantastic time to buy as the summer season has just started.

Enquiries can be sent to   skilledcareer123@gmail.com or please message the contact number 0424 851 231.

Sang bán quán cà phê tại một địa điểm tốt ở Brunswick trên con đường Sydney Rd khu có nhiều quán và quán rượu. Lưu lượng khách qua lại suốt ngày rất đông kể cả đêm. Các ngày cuối tuần cũng rất bận rộn với các gia đình tìm kiếm nơi ăn.

Quán cà phê nằm dưới một tòa nhà căn hộ mới xây. Đường phố nhìn thấy hàng ngàn xe ô tô đi ngang qua hàng ngày! Thật tuyệt vời vì có rất nhiều bãi đỗ xe trên đường phố.

Đi kèm với một thương hiệu mới phù hợp với trang thiết bi% đầy đủ cho nhà hàng & café. Có tiềm năng lớn để kinh doanh vào buổi tối. Với 40 chỗ, chúng tôi giữ nó đơn giản vì vậy nó dễ dàng để điều hành.

Hợp đồng lâu dài còn 6 năm + tái ký – Tiền thuê: 769 USD / tuần. Có 1 chỗ xe riêng cho quán. Tổng không gian 110m2. Hiện bán 10-12 ký café mỗi tuần.

Sang theo cách WIWO ( chỉ tính trị giá thiết bị) Có thể gửi liên hệ đến email: - expertcareer123@gmail.com - hoặc vui lòng nhắn tin số liên lạc 0424 851 231.

我們正在尋找出售我們的工業/鄉村咖啡館在一個時髦和熱門的位置,在不倫瑞克,在最著名的悉尼道路。離Bunnings和許多其他著名的餐館和酒吧都只有幾米之遙。沒有足夠的人流量,整個街道在上午,下午甚至在晚上都在嗡嗡作響。週末正在尋找可以吃飯的地方。

咖啡廳位於新建的公寓樓下。街上看到成千上萬的汽車經過每天!這是很棒的,因為有一堆路邊停車。

配備了全新的天篷排氣系統,新安裝的油脂分離器和完全可用的廚房。開始做夜市的潛力很大。然而,我們的咖啡廳供應大早餐,煙熏三文魚肉,麵包卷加三明治,漢堡和最好的咖啡四處走動。有40個座位,我們保持簡單,所以很容易運行。經過檢查,你會驚訝地看到什麼是報價與要價。

由於批准遲到,任何新的運營商都可以擴展菜單以供應晚餐,並利用晚上的客戶流量。

在咖啡館250米半徑範圍內的3個月內新開16間公寓。早餐和午餐將有商人來到。

炸魚薯條店晚上有很大的潛力!

走出去,沒有時間浪費,因為我們有動力出售。在夏季剛剛開始的時候,這是一個很好的時機。

如有任何疑問,請發送至technicalcareer123@gmail.com或致電 0424 851 231

Pizza Business for Sale

$$$ Negotiable - Boronia VIC

DUE TO GOING OVERSEAS! BUY THE BUSINESS FOR $40,000 (NEGOTIABLE) OR LEASE THE SHOP WITHOUT PAYING FOR THE BUSINESS. BORONIA VIC An opportunity not to miss out by husband and wife or people looking for business visa. About the business. the business is a pizza shop operating only 30 hours/week and taking 4000 to 4500/week. huge potential to double the taking by opening for lunch. the shop is fully managed by its experienced staff (2 staff one 12 yrs experience and the other 40 yrs and 3 drivers). About the shop. it is a 160 sqm shop located on the main busy road in Boronia. with a huge walk in coolroom and a huge kitchen is perfect for any type of restaurant. it has capacity for 30 people and can be increased to accomodate 50 people as well. if you don't want to operate as a pizza business you can only lease the shop without paying for the business and convert it to any type of restaurant you like. pls call/txt Maz0420 978 920 (English)

Bán gấp vì đi nước ngoài – Sang kinh doanh $40,000 hoặc chỉ thuê mướn lại để làm mà không cần sang.  Một cơ hội không nên bỏ lỡ. Thích hợp vợ chồng  hoặc cho ai đang tìm một kinh doanh nhỏ mang lợi cao.  Là một cửa hàng bánh pizza hoạt động chỉ 30 giờ / tuần và thu 4000 đến 4500 đô/ tuần. Tiềm năng còn nhiều hơn cho việc mở cửa phục vụ thêm bữa trưa. Cửa hàng được quản lý đầy đủ bởi đội ngộũ nhân viên giàu kinh nghiệm (2 nhân viên 12 năm kinh nghiệm và 40 năm và 3 lái xe giao hàng đến nhà). Rộng 160 mét vuông nằm trên con đường chính bận rộn ở Boronia VIC. Phòng lạnh loại bước vô & nhà bếp lớn thương mại đủ tiện nghi, phục vụ cùng lúc cho 30-50 khách. Hoàn hảo cho bất kỳ loại tHực đơn nhà hàng nào. nếu bạn không muốn hoạt động như một shop bán Pizza, bạn chỉ có thể thuê cửa hàng và chuyển đổi nó sang bất kỳ loại nhà hàng nào bạn thích. xin gọi / txt Maz 0420 978 920 (tiếng Anh)

緊急促銷因為海外! 買四萬美元的商業(談判)或出租而不支付業務。 BORONIA VIC一個不容錯過的夫妻或尋求商務簽證的人。 關於業務。 這家企業是一家比薩餅店,每週工作時間只有30小時,每週4000到4500人。 巨大的潛力,通過午餐開放加倍。 該店由其經驗豐富的員工(2名員工,12年經驗,另外40年,3名司機)全面管理。 關於商店。 這是一個160平方米的商店位於伯羅尼亞主要繁忙的道路。 在涼爽的地方散步,一個巨大的廚房是任何類型的餐廳的完美。 可容納30人,可容納50人。 如果您不想經營比薩業務,您只能租用商店,而無需支付業務,並將其轉換為您喜歡的任何類型的餐廳。 請致電/ txt Maz 0420 978 920 (English)

Charcoal Chicken Business for Sale

$$$ Neg Sunshine West VIC

Great location, currently trading Charcoal Chicken ands Kebab, open 6 days / per week. Long lease  good rent. Easy to manage, well established, price POA. Please call / text Call Ian 0404 895 108 (English)

Sang Bán Shop Gà Nướng

Giá thương lượng – Sunshine West VIC

Địa điểm tuyệt vời, hiện đang kinh doanh gà và Kebab, mở 6 ngày / tuần. Hợp đồng dài, giá thuê tốt. Dễ dàng quản lý, giá bán do người mua đề nghị. Đã làm lâu năm kinh doanh doanh thu tốt. Trang thiết bị đầy đủ. Xin gọi điện thoại / nhắn tin Ian 0404 895 108 (tiếng Anh)

位置很好,目前正在交易木炭雞和烤肉串,每週開放6天。 長租良好的租金。 易於管理,建立良好,價格POA。 請撥打/電話致電 Ian 0404 895 108

Cafe for URGENT Sale

$200,000 Albert Park , Melbourne VIC

200K Nogotiable ( Travelling Overseas ) - Weekly Taking: $9,000 – Long lease (5) year lease commenced August 2015 till August 2020 + five (5) year option till August 2025 - Located in the bayside precinct of Albert Park is a hidden gem of a cafe in a busy shopping strip. Current Rent Net $8,503 per month O/G GST Upstairs 3 offices Kitchen Toilet - currently rented out on a month by month leases. Excellent location - Serving only breakfast and lunch - 20kg coffee per week - Trading from 7am to 4.30pm - 7 days - Fully Licenced - Commercial kitchen – suit any menu. Please call / text 0421 953 801 (English)

200 ngàn thương lượng. (lý do di chuyển đi nước ngoài) – Hiện đang thu $9000 hàng tuần. Hợp đồng thuê năm (5) năm từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 8 năm 2020 + tái ký tùy chọn thêm năm (5) năm cho đến tháng 8 năm 2025 - Vị trí tuyệt với trong khu vực backside của Albert Park là một viên ngọc quý ẩn trong trong một khu mua sắm bận rộn. Giá thuê hiện tại $8,503 một tháng O/G GST. Bao gồm luôn 3 văn phòng bên trên, nhà bếp + toilet v.v… Hiên đang tái cho thuê riêNg phần trên. Phần dưới quán chỉ phục vụ bữa sáng và bữa trưa – tiêU thụ 20kg cà phê / tuần - Buôn bán từ 7 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều - 7 ngày - Giấy phép rượu - Nhà bếp thương mại - Vui lòng gọi / text 0421 953 801 (tiếng Anh)

200K Nogotiable(海外旅行) - 每週銷售額$ 9,000 - 五(5)年租約開始於2015年8月至2020年8月 - 另外五(5)年選項,直到2025年8月 - 於阿爾伯特公園的海灣地區是一個在繁忙的購物區的咖啡館藏寶石。 現租金$ 8,503每月O / G GST樓上3 個辦公室廚房廁所 - 目前按月出租。 位置優越 - 目前只供應早餐及午餐 - 每週20公斤咖啡 - 上午7時至下午4時30分交易 - 7日 - 酒牌 - 商業廚房 - 請致電/文本 0421 953 801(英文)

Café for Sale 
$80,000  Kilsyth, VIC. 
Five days a week industrial take away café in Kilsyth. Currently trading Monday to Friday 6.00am-3.00pm. You can extend the trading hours (till dinner and weekends) as your wish and may increase the revenue (because it is located facing to the main road). This is a take away shop where you can make great money and still have time to enjoy your life. Very cheap rent ($500 per week ) , and long lease. This café has been in business for a number of years and has a regular clientele. Very large car parking space around café.
All the equipment and shop fittings included ( Coffee machine, Salad fridge, Sandwich fridge , Bain Marie, deep fryer, Grill, fridges , freezers...etc.). Nothing to pay extra. Plenty of storage space according to size of the café. Suitable for any menu. The only reason it’s on the market because of unexpected health condition of the owner.
Ideal for couple with children to operate and work with in school hours or overseas investor for business migration. So don’t miss this opportunity.  If you would like to know more about the business and have a serious interest in purchasing feel free to call / text 0430 361 881/ or email rajpaksha@hotmail.com
Café for Sale
$ 80,000 Kilsyth, VIC.
Năm tuần một lần công nghiệp lấy đi quán cà phê tại Kilsyth. Hiện đang giao dịch từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Bạn có thể mở rộng thời gian giao dịch (cho đến bữa ăn tối và cuối tuần) theo ý muốn của bạn và có thể làm tăng doanh thu (vì nó nằm đối diện với con đường chính). Đây là một cửa hàng lấy đi nơi bạn có thể kiếm tiền lớn và vẫn có thời gian để tận hưởng cuộc sống của bạn. Giá thuê rất rẻ ($ 500 một tuần), và thuê dài. Quán cà phê này đã được kinh doanh trong nhiều năm và có một khách hàng thường xuyên. Chỗ đậu xe rất rộng xung quanh café.
Tất cả các thiết bị và phụ kiện cửa hàng bao gồm (máy pha cà phê, tủ lạnh Salad, tủ lạnh Sandwich, Bain Marie, nồi chiên, nướng, tủ lạnh, tủ đông ...). Không có gì để trả thêm. Có rất nhiều không gian lưu trữ theo kích thước của quán cà phê. Thích hợp cho mọi thực đơn. Lý do duy nhất nó có mặt trên thị trường vì điều kiện sức khoẻ bất ngờ của chủ sở hữu.
Lý tưởng cho cặp vợ chồng có con để hoạt động và làm việc trong giờ học hoặc nhà đầu tư nước ngoài để di chuyển kinh doanh. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về công việc kinh doanh và quan tâm đến việc mua hàng, vui lòng gọi / text 0430 361 881 / hoặc email rajpaksha@hotmail.com
咖啡厅出售
$ 80,000 Kilsyth,VIC。
Kilsyth的咖啡馆每周工作五天。目前正在星期一至星期五上午6点 - 下午3点。您可以根据自己的愿望延长交易时间(直到晚餐和周末),并可能增加收入(因为它面向主要道路)。这是一个带走的商店,你可以赚钱,还有时间享受你的生活。非常便宜的租金(每周500美元),长期租赁。这家咖啡馆已经有业务多年,有一个常客户。咖啡厅周围非常大的停车位。
所有的设备和商店配件(咖啡机,沙拉冰箱,三明治冰箱,贝恩玛丽,油炸锅,烤架,冰箱,冷柜等)。没有什么可以支付额外的。大量的存储空间,根据咖啡馆的大小。适合任何菜单。它是由于业主意想不到的健康状况而在市场上的唯一原因。
理想的情侣与孩子在上课时间经营和工作,或海外投资者进行商业迁移。所以不要错过这个机会。如果您想了解更多关于该业务,并有意购买免费电话/文字0430 361 881 /或电子邮件rajpaksha@hotmail.com
Restaurant Business for Sale
$$$ Neg Fitzroy Vic

Vietnamese restaurant in Fitzroy area is fully licensed to anyone who really wants to do business. Good potential - long term contract, cheap rent. Fully equipped, function room & upstair and store room as well. Due to the family needs to resell. Please contact Ms Suong 0402 919 286

Nhà Hàng Việt Nam ở vùng Fitzroy có fully licensed cần sang lại cho ai thật sự muốn kinh doanh. Tiềm năng tốt - hợp đồng dài hạn, tiền thuê rẻ. Có phòng ăn đặt riêng (function room) trên lầu, luôn cả phòng kho. Vì lý do gia đình cần sang bán lại. Xin liên hệ Cô Sương bằng phone hay nhắn tin 0402 919 286

Fitzroy地区的越南餐厅完全授权任何真正想做生意的人。 良好的潜力 - 长期合同,廉价租金。 由于家庭需要转售。 请联系Suong女士0402 919 286

Coffee Shop Business for Sale

Cheltenham Vic $45,000

A coffee shop on Chestervile Rd in Cheltenham just set up 2 months looking for a new owner. Renting $2222 per month. 2 years contract left. Equiments are not included (coffee machine, cake displays etc ....) . Call 0430 229 839 if you like the shop

Quán cà phê sang bán - Cheltenham Vic $45.000

Một quán cà phê ở Chestervile Rd Cheltenham chỉ mới thiết lập 2 tháng, đang tìm một chủ nhân mới. Tiền thuê chỉ $2222 mỗi tháng. Hợp đồng còn 2 năm. Các trang thiết bị như máy pha cà phê, màn hình bánh v.v… không được bao gồm. Xin gọi hay nhắn tin 0430 229 839 or 0406 186 455 nếu bạn thích cửa hàng.

咖啡店业务出售

切尔滕纳姆维克$ 45,000

在切尔滕汉姆的chestervile rd咖啡店刚刚设置了2个月,寻找一个新的主人。 租$ 2222每月。

2年合约留下。 不包括设备(咖啡机,蛋糕显示器等)。 致电0430 229 839如果你喜欢这个商店

Sharp Fish & Chips Business for Sale
Hoppers Crossing VIC 3029 $85,000

Located on 6 Sharp Street Hoppers Crossing Melbourne Victoria. Plenty parking space at. Well established for many years, good taking $5500 - $6000 per week. Fully equipped, long lease good rent. Suitable for husband & wife or couple to run the business. Selling $85,000 – Please call / text Maha 0415 825 664

Sharp Fish & Chips Sang Bán

Hoppers Crossing VIC 3029 $85.000 

Nằm trên số 6 Sharp Street Hoppers Crossing Melbourne Victoria. Nhiều chỗ đậu xe ngay trước mặt (carpark riêng). Được thành lập trong nhiều năm, Hiện thu tốt với $5500 - $6000 / tuần. Được trang bị đầy đủ, thuê dài hạn. Thích hợp cho vợ chồng hoặc đôi bạn. Bán $85,000 - Hãy gọi điện / nhắn tin Maha 0415 825 664

位於墨爾本維多利亞州的六條夏普街頭跳槽。 豐富的停車位。 成熟多年,每週5500-6000美元。 設備齊全,長期租賃好租金。 適合丈夫和妻子或夫婦經營。 賣$ 85,000 - 請致電/文字Maha 0415 825 664

Takeaway Food Shop Business for Sale

Maribyrnong / Footscray VIC $99,000

Good position on major street, shopping strip, next door is a similar Fruit Vegi shop SOLD for visa from Vietnam. Long lease good rent, taking $5000 per week. Fully equipped. WIWO $99,000. Suit for husbane & wife or overeas Investor for business migration. Please call / Kim 0417 188 111 (english / Vietnamese)

Takeaway Food Shop Kinh doanh Bán hàng

Maribyrnong / Footscray VIC 99.000 Đô la Mỹ

Vị trí tốt trên đường phố chính, mua sắm dải, bên cạnh là một cửa hàng Fruit Vegi tương tự BÁN cho thị thực từ Việt Nam. Thuê dài thuê tốt, lấy 5.000 USD / tuần. Trang bị đầy đủ. WIWO 99.000 đô la. Phù hợp cho vợ chồng hoặc quá mức Nhà đầu tư di chuyển cơ hội kinh doanh. Vui lòng gọi / text Kim 0417 188 111 (tiếng anh / tiếng Việt)

外卖食品店业务出售

Maribyrnong / Footscray VIC $ 99,000

在主要街道,购物区,隔壁的良好位置是类似的水果Vegi商店出售从越南签证。 长租租金,每周花费5000美元。 设备齐全。 WIWO $ 99,000。 西装和妻子或overeas的企业迁移投资者。 请致电/文字 Kim 0417 188 111 (英文/越南语)

Milk Bar Business for Sale
$150,000 + SAV  Frankston VIC

This Booming Business has a great profit margin and is a real winner for those wanting an opportunity as a enthusiastic business owner or astute investor wanting to develop and grow the business even further in a excellent prime location. This original Milk Bar – mixed business is ideally situated right opposite the primary school...Giving maximum potential for future cashflow and expansion of customers. Taking $8,500pw = High Profit Rent $673pw Long Lease = Shop & 4 Bedroom House This easy to manage business has massive upside for extra cashflow as it DOES NOT currently sell HOT Food or Coffee.... The business also comes with a 4 bedroom home behind the shop for the family residence on a long term lease... It is also located with close access to public transport, and all the local facilities. The home comprises of a downstairs lounge room, kitchen with pantry, separate laundry, toilet, store room, and large carport / verandah area and garage....ample parking for many! Upstairs the property comprises of 4 Bedrooms, Bathroom, and separate toilet. This Business would be an ideally suited for a Husband & Wife family business just come to Australia. Don’t miss this one, its Affordable Business Buying At Its Best !!! Call Peter Dodd- 0403409096 (English) Email - sales@austinprofessionals.com.au http://austinprofessionals.com.au/real-estate/property/949749/frankston-vic-3199/
Doanh nghiệp đang phát triển này có lợi nhuận rất lớn và là người chiến thắng thực sự cho những ai muốn có cơ hội như một chủ doanh nghiệp nhiệt tình hoặc một nhà đầu tư khôn ngoan muốn phát triển và phát triển công việc kinh doanh thậm chí còn hơn thế nữa ở vị trí tuyệt vời. Đây là Milk Bar đầu tiên - hỗn hợp kinh doanh lý tưởng nằm đối diện trường tiểu học ... Cung cấp tiềm năng tối đa cho dòng tiền trong tương lai và mở rộng của khách hàng. Mua $ 8,500 pw = Lợi nhuận cao Cho thuê $ 673pw Long Lease = Cửa hàng và Phòng ngủ 4 Phòng ngủ Điều này dễ quản lý kinh doanh có khối lượng lớn upside cho dòng tiền thêm vì nó KHÔNG hiện đang bán HOT Food hoặc Cà phê .... Các doanh nghiệp cũng đi kèm với một phòng ngủ 4 Nhà đằng sau các cửa hàng cho gia đình cư trú trên một hợp đồng dài hạn ... Nó cũng nằm với quyền tiếp cận gần với giao thông công cộng, và tất cả các cơ sở địa phương. Nhà bao gồm một phòng khách ở tầng dưới, nhà bếp với phòng đựng thức ăn, giặt ủi riêng biệt, nhà vệ sinh, phòng lưu trữ, và khu vực carport / verandah lớn và nhà để xe .... đậu xe rộng rãi cho nhiều người! Căn hộ trên tầng gồm 4 phòng ngủ, phòng tắm và nhà vệ sinh riêng biệt. Kinh doanh này sẽ là một lý tưởng cho một doanh nghiệp gia đình chồng và vợ chỉ cần đến Úc. Đừng bỏ lỡ một trong những điều này, kinh doanh Giá cả phải chăng của nó Mua tốt nhất của nó! Gọi cho Peter Dodd-0403409096 (tiếng Anh) Email - sales@austinprofessionals.com.au http://austinprofessionals.com.au/real-estate/property/949749/frankston-vic-3199/
这个蓬勃发展的业务有很大的利润率,对于那些希望有机会作为一个热心的企业主或精明的投资者,希望在一个很好的黄金地段进一步发展和发展业务的人,是一个真正的赢家。这个原始的奶酒吧 - 混合的业务理想地位于小学对面...给予未来现金流和扩大客户的最大潜力。以$ 8,500pw =高利润$ 673pw长租赁=商店和4卧室房子这个易于管理的业务有大量的额外现金流,因为它目前不卖HOT食物或咖啡....业务还附带一个4间卧室家庭住宅后面的家庭住宅长期租赁...它也位于与公共交通工具和所有当地设施。家里有一个楼下的休息室,厨房厨房,独立的洗衣房,卫生间,储藏室,大型车库/阳台区和车库....充足的停车场许多!楼上的房间包括4间卧室,浴室和独立卫生间。这个业务将非常适合刚刚来澳大利亚的丈夫和妻子的家族企业。不要错过这个,它的负担得起的商业购买最好!致电Peter Dodd- 0403409096(英文)电子邮件 - sales@austinprofessionals.com.au http://austinprofessionals.com.au/real-estate/property/949749/frankston-vic-3199/ 

Fully licensed Indian Restaurant for Sale 

$89,999 neg. Frankston VIC 

Great location commercial kitchen good size shop stunning setup heaps of deliveries, takeways and dine in. 

Gross weekly sale $3500 - 5000 plus in winter and 4500- 6500 plus in summer rent and outgoing $4000. Seats 60. Please call / text 0405 389 356

Nhà hàng Ấn Độ Fully Licensed

$89.999 neg. Frankston VIC

Nhà bếp thương mại tốt thích hợp các loại thực đơn. Nhà hàng tuyệt đẹp đang phục vụ ăn trưa + chiều tại biển Frankston khu du lịch danh tiếng VIC cách Melbourne chỉ 30 phút xe. Hiện thu $3500 – $5000 hơn và mủa đông và $4500 -$6500 vào mùa hè. Hợp đồng lâu dài thuê rẻ chỉ $4000 + outgoing. Xin gọi / nhắn tin 0405 389 356

$ 89,999 neg。 Frankston VIC
伟大的位置商业厨房良好的尺寸店令人惊叹的设置堆交付,采摘和用餐。
每周总销售额为3500 - 5000加元,冬季为4500-6500加元,夏季租金为4000美元。 座位60.请致电/正文0405 389 356

Mlkbar URGENT SALE!!! Must sell.

$$$ Negotiable Campbellfield VIC 

Take in $15,000 per week. Milkbar and sandwhich bar. Huge profit business. 3 bedroom residence behind the shop. BIG BIG PROFIT BUSINESS

Cheap rent long lease over 20years. Ideal position with residential on one side and commercial factory workers on the other side. 
On a very busy street. Huge room for improvement. Please call / text Rodney 0404 465 944 (English)

Milkbar BÁN CẦN BÁN !!! Phải bán.

Doanh thu $ 15000 mỗi tuần. Tạp hóa, sữa và bánh mì kẹp sandwhich. Kinh doanh lợi nhuận lớn. Có luôn nhà ở 3 phòng ngủ phía sau cửa hàng. Hợp đồng thuê chỗ hơn 20 năm. Vị trí lý tưởng với khu dân cư ở một bên và công nhân nhà máy thương mại ở phía bên kia. Trên một con đường rất bận rộn. Nhiều cơ hội để phát triển. Xin gọi điện thoại / nhắn tin Rodney 0404 465 944 (tiếng Anh)

Milkbar紧急销售! 必须卖。

每周收取15000美元。 Milkbar和沙滩吧。 巨额利润业务。 商店后面有3间卧室的住宅。 大额利润业务

廉价租赁超过20年。

理想的位置与一边的住宅和另一边的商业工厂工人。

在一条非常繁忙的街道上 巨大的改善空间。 请致电/文字罗德尼0404 465 944

Asian Restaurant

Springvale VIC $$$Negotiable

Traditional Vietnamese Restaurant. Well established for many years, good position located in Springvale CBD, fully equipped, Comfortable kitchen, suitable for any menu. Due to other commitment, price WIWO at negotiable. Please call / text Cindy 0435 788 889

亚洲餐厅

Springvale VIC $$$可议

成熟多年,位置优越,位于春季中央商务区,设备齐全,租赁期短,租金合理。 大和舒适的商业厨房,适合任何亚洲和西方菜单。 由于家庭占用,价格WIWO可议价。 请致电/文字辛迪0435 788 889

Sanmg nhà hàng Việt Nam giá $$$ Thương lượng - Đã thành lập trong nhiều năm. Hiện kinh doanh phát đạt luôn có khách quen và khách mới. Vị trí tốt nằm ở trung tâm Springvale CBD, được trang bị dụng cụ đầy đủ, Nhà bếp tiện nghi, phù hợp nấu được với mọi thực đơn. Do gia đình bận rộn với kinh doanh khác, sang giá WIWO có thể thương lượng. Vui lòng gọi / nhắn tin Cindy 0435 788 889

Docklands Restaurant Business for Sale

$395,000 Melbourne VIC

Waterfront Views Prominently located this Melbourne Restaurant is highly visible with a large amount of passing foot traffic. Trading 7 days per week in an Entertainment and Tourist Precinct. Currently run under management and this business would provide an excellent opportunity for an owner/operator also. •       Average Takings over $30k per week. •       Spacious Dining and Kitchen areas. •       Full commercial kitchen with high quality fit out and equipment included. • Profitable Business suit, owner operator and/or family partnership. • Secure Lease Available. • Liquor Licence in place. Presently only trades for Lunch and Dinner, so there is an opportunity to add breakfast trade for additional growth. Don't hesitate to enquire as this business has been priced to sell. ASKING PRICE: $395k + SAV CONTACT : Mark Hall for further information. M: 0403 303 013 E:mark.hall@finnbusinesssales.com.au Images used for Illustration purposes only.

Nhìn ra bờ sông Nằm ở nhà hàng Melbourne Restaurant này nổi bật với một lượng lớn lưu thông đi bộ. Kinh doanh 7 ngày mỗi tuần trong Khu Giải trí và Du lịch. Hiện đang chạy dưới sự quản lý và hoạt động kinh doanh này sẽ tạo cơ hội tuyệt vời cho người chủ / người điều hành. • Thu nhập trung bình trên $ 30k mỗi tuần. • Các khu ăn uống và nhà bếp rộng rãi. • Nhà bếp thương mại đầy đủ với chất lượng cao phù hợp và thiết bị bao gồm. • Hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, điều hành chủ sở hữu và / hoặc hợp tác gia đình. • Cho thuê an toàn. • Giấy phép rượu tại chỗ. Hiện chỉ có các giao dịch cho bữa trưa và bữa tối, do đó, có một cơ hội để thêm thương mại bữa ăn sáng cho sự tăng trưởng bổ sung. Đừng ngần ngại tìm hiểu vì doanh nghiệp này đã có giá để bán. GIÁ GỌI: $ 395k + SAV LIÊN HỆ: Mark Hall để biết thêm thông tin. M: 0403 303 013 E:mark.hall@finnbusinesssales.com.au Hình ảnh được sử dụng cho mục đích minh họa.

海滨景观位于这个墨尔本餐厅的餐厅非常显眼,交通流量很大。 在娱乐和旅游区每周交易7天。 目前经营管理,这个业务也将为业主/运营商提供一个极好的机会。 •平均每周超过30k美元。 •宽敞的餐饮和厨房区域。 •高品质的完整商业厨房,包括设备。 •盈利的商业诉讼,业主经营者和/或家庭伙伴关系。 •安全租赁可用。 •酒类许可证到位。目前只有午餐和晚餐的交易,所以有机会增加早餐交易额外增长。 不要犹豫,询问这个业务是否定价出售。 询价:$ 395k + SAV联系人:Mark Hall了解更多信息。 M:0403 303 013 E:mark.hall@finnbusinesssales.com.au仅用于图示目的的图像。

Takeaway / Fish & Chips – Pizza

Berwick VIC $85,000 Negotiable

Take away food fish and chips gyros (kebab) pizza salad bar  and more high profit selling items also slushie ice cream drinks easy to run. Huge potential growing area now is the time to invest in this business  low rent 1200 a month - Located in SE AREA 15min from berwick please call 0450 424 249 (English)

Takeaway , Fish & Chips , Pizza / Kebab và nhiều thực đơn có lợi nhuận cao cũng như các loại kem lạnh có thể dễ dàng để bán chạy. Khu vực phát triển tiềm năng lớn bây giờ là thời gian để đầu tư vào doanh nghiệp này giá thuê chỉ $1200 một tháng - Nằm trong vùng SE AREA của Melbourne, chỉ15 phút từ Berwick VIC vui lòng gọi 0450 424 249 (tiếng Anh)

拿走食物魚和薯條陀螺(烤肉串)比薩沙拉吧和更多的高利潤銷售物品也可以滑雪冰淇淋飲料運行。 巨大的潛在增長區域現在是投資這個商業低租金$1200個月的時候. 位於SE區15分鐘從Berwick請致電 0450 424 249(英文)

BiCycle Shop with Cafe – Business for Sale

Braeside VIC $$$ Negotiable

Over the past 7 years this Business has been positioned in the South Eastern suburbs of Melbourne and has built an excellent reputation and expanded having moved to a larger retail premises. The business has grown significantly and continues to go from strength to strength.

A unique business model and support from our major wholesaler offers a concept in sales which streamlines the operation of the business and cash flow. Support from our major wholesaler is exceptional and with multiple world-wide brands in store, there is the potential for international travel to season launches

•          The business sits on a main road with ample parking for servicing the

locals and passing traffic.

•          Loyal customers already established within the business and growth is

expected to continue with strong social media presence and strong head

office support & national branding behind it    >>>>>SEE FULL DETAIL>>>>>

Takeaway Business for Sale 

Dandenong VIC $$$ negotiable

Well established for long time, good position, located at Dandenong Plaza, fully equipped, long lease good rent. Good income. For more details, please call / text Tuyết 0435 235 977 (after 6pm) or Thảo 0431 441 987

Đã làm lâu năm kinh doanh ổn định tốt. Vị trí tốt trong Dandenong Plaza, trang thiết bị đầy đủ. Hợp đồng lâu dài , giá thuê mướn phải chăng. Hiện có thu nhập tốt. Xin gọi hay nhắn tin Tuyết 0435 235 977 (after 6pm) or Thảo 0431 441 987

成熟久遠,位置優越,位於丹丹農廣場,設備齊全,租賃期長。 好收入 詳情請致電/文字 Tuyết 0435 235 977(下午6點後)或 Thảo 0431 441 987

TAKEAWAY  $280,000

SPRINGVALE VIC  

Well established Asian Takeaway located in Springvale Centre.  Open 7 days, 7am-5pm - Taking $17,000 - $18,000 per week net profit guaranttẻd $3500 + per week. Long lease good rent $4,300 per month.  Due to health mater. Asking $280,000 Please call 0423 356 468 (English / Vietnamese) or, Your visit is welcome at “Bac 8 / 268- 274 Springvale Centre Vic.

Takeaway thức ăn Việt / Á châu, đã làm lâu ngày kinh doanh tốt  trong nhà lồng trung tâm Springvale Centre. Mở cửa tùy chọn 7 ngày từ 07 am – 5pm Hiện thu $17.000 - $18,000 mỗi tuần. Lãi ròng bảo đảm $3500 / tháng Hợp đồng lâu dài, thuê chỗ $4.300 mỗi tháng. Sang giá $280.000 Hãy gọi 0423 356 468 (Tiếng Anh / Tiếng Việt) hoặc, đến quan sát tại - Bắc 8 - số 8/ 268- 274 Springvale Center Vic.Takeaway Springvale VIC

確立位於Springvale的亞洲外賣中心。7天開放上午7時至下午五時 - 以每週$17,000長租約租金每月良好的$4,300只。問$280,000請致電0423 356 468(英語/越南語),或者,您的訪問是歡迎“北8/268-1274史賓威維克中心。成熟的亚洲外卖店位于Springvale中心。 开放7天,上午7点至下午5点 - 以每周$ 17,000 - $ 18,000净利润保证$ 3500 +。 长租租金每月$ 4300。 由于健康。 要求$ 280,000请致电0423 356 468(英文/越南),或欢迎您访问“Bac 8 / 268- 274 Springvale Center Vic”。

THIS IS A VERY REGRETFUL SALE...

Fully Lic, Cafe Cocktails Burger Sandwich Bar

Malvern East VIC $195,000 - ono

So much love and passion has been poured into this little slice of beach heaven that I brought to the suburbs. Coffee, Cocktails, Liquor License, award winning burgers (literally), beer garden, front footpath trading, all day breakfast, smoothies, super cheap rent, AND a two bedroom apartment above for you to live in or rent out (I live in one room and i rent the other to a student). Featured on urban list, Instagram and Facebook presence, a great website, local ever-returning customers, 2 huge storage rooms, double carpark, Uber Eats, Delivery, Menu Log setup, every cooking tool and utensil you need, 3 X Reverse cycle climate control units...... the list goes on. And yes, the business has a great turnover and is very profitable. The cafe has a great vibe... If you're going to spend every day at work then it needs to be enjoyable.  Unlike other sterile setups, my cafe is full of good energy. I'm selling because my cafe chapter is done. Dad had a motorbike accident and was in a coma for 9 days and this has confirmed that it's time to sell and move back to spending more time around family. It's just time. Please feel free to enquire, or come and check the cafe out. $195,000 ONO -  Please calk / text  Chris 0490 039 080 (English)  

請隨時查詢,或來看看咖啡館。$ 195,000 ONO  - 0490 039 080 (English)  

Rất tiếc phải bán. Vị trí tuyệt vời trên đường ra biển và các vùng ngoại ô. Có giấy phép rượu bia, cà phê, các loại cocktails, đoạt giải thưởng bánh mì kẹp thịt, bia vườn, chổ ngồi vỉa hè phía trước, cả ngày ăn sáng, smoothies, thuê siêu rẻ, và một căn hộ hai phòng ngủ ở trên để bạn có thể sống ở hoặc cho thuê (Tôi sống ở một phòng và tôi thuê phòng khác cho một học sinh). Nổi bật trên danh sách đô thị, Instagram và Facebook, một trang web tuyệt vời, có khách hàng địa phương luôn quay trở lại, 2 phòng lưu trữ lớn, Bãi đỗ xe đôi, Uber Eats, Deliveroo, Menu thiết lập Log, mọi công cụ nấu ăn và dụng cụ bạn cần, Doanh nghiệp hiện có doanh thu lớn và rất có lợi nhuận. Xin vui lòng hỏi, hoặc đến và kiểm tra quán cà này. Sang giá $195.000 hoặc ONO thương lợng. Gọi / Nhắn tin cho Chris 0490 039 080 (English)

這麼多的愛和激情已經湧入這片小海灘天堂,我帶到了郊區。咖啡,雞尾酒,酒牌,屢獲殊榮的漢堡(從字面上),啤酒花園,前行人路交易,全天早餐,冰沙,超級便宜的租金,和一個兩居室公寓上面為你住或出租房間和我租給另一個學生)。特色在城市名單,Instagram和Facebook的存在,一個偉大的網站,本地永不停息的客戶,2巨大的儲藏室,雙停車場,Uber Eats,Deliveroo,菜單日誌設置,所需的每一個烹飪工具和器具,3 X逆循環氣候控制單元......列表繼續。是的,該業務有很大的營業額,是非常有利可圖。咖啡館有一個偉大的氛圍...如果你打算每天在工作,那麼它需要是愉快的。不像其他無菌設置,我的咖啡館充滿了好的能量。我賣的是因為我的咖啡館章節完成了。爸爸有一個摩托車事故,並在昏迷9天,這已經確認,是時候出售和回到花費更多的時間在家庭。這只是時間。