-

www.OzGoodBusinessForSale.com

providing a good solutions to sell your business quickly

TWO RETAIL STORES FOR QUICK

TWO RETAIL STORES FOR QUICK SALE!

BUSY KITCHEN AND HOMEWARES 

STORE- WOODGROVE SHOPPING CENTRE 

BUSY KITCHEN AND HOMEWARES STORE- WOODGROVE SHOPPING CENTRE - POA
Opportunity for those looking for a change and reap the rewards for hard work and dedication.

Small business available within the WOODGROVE Shopping centre, located in the HIGHGROWTH corridor of MELTON. With high turnover (1Million+) and profits to match located in the security of both an expanding area and a solid Shopping Centre owned by QIC a bright future for success will be available to the purchaser.
A secure industry in homewares, including both decorator and kitchenware products will allow long geavity for both current as well as future generations. With strength in formulated business plans for the future as well as the support of loyal and new customers it will be a matter walk in and continue with strong sales growth.

Major exclusive brand accounts will be included in the acquisition and are highly desirable and not easily obtained, making this not only a profitable annual income, but also an opportunity for strong capitol growth in the future. Shopping fittings and all systems will remain in place upon purchase and the purchaser will have the flexibility to decide on a time frame and stock value that suits their requirements.

Store is 220square meters, with ample storage areas to allow for a smooth running business model with room for future growth. Shop fittings are of the highest quality and design and will allow the purchaser to see out future leases in its current condition.

Weekly current turnover is $20K with a weekly rental of $4K.
Purchase price is POA which will include the current fit out (Valued at over $350k) and all good will, stock will be valued at time of purchase but will be an additional cost of approx. 100-150k.

For further information or enquiries contact 0410 499 594 or submit enquiry to ericnathan@bigpond.com.au

BEAUTIFUL DECOR GIFT and HOMEWARES STORE- WOODGROVE SHOPPING CENTRE POA
Opportunity for those looking for a change and reap the rewards for hard work and dedication.

Small business available within the WOODGROVE Shopping centre, located in the HIGHGROWTH corridor of MELTON. With high turnover (600k+) and profits to match located in the security of both an expanding area and a solid Shopping Centre owned by QIC a bright future for success will be available to the purchaser.
A secure industry in homewares, including gift, decorator and homewares products will allow long geavity for both current as well as future generations. With strength in formulated business plans for the future as well as the support of loyal and new customers it will be a matter walk in and continue with strong sales growth.

Major exclusive brand accounts will be included in the acquisition and are highly desirable and not easily obtained, making this not only a profitable annual income, but also an opportunity for strong capitol growth in the future. Shopping fittings and all systems will remain in place upon purchase and the purchaser will have the flexibility to decide on a time frame and stock value that suits their requirements.

Store is 150square meters, with ample storage areas to allow for a smooth running business model with room for future growth. Shop fittings are of the highest quality and design and will allow the purchaser to see out future leases in its current condition.
Weekly turnover is $12K with a weekly rental cost of $3K.

Purchase price is POA which will include the current fit out (Valued at over $300k) and all good will, stock will be valued at time of purchase but will be an additional cost of approx. 70-100k.
For further information or enquiries contact 0410 499 594 or submit enquiry to ericnathan@bigpond.com.au

Both opportunities will provide solid income for today and tomorrow.

Can be sold as a package or individually and are priced to sell!!


HAI CỬA HÀNG BÁN LẺ BÁN Sang giá POA

1) - Kho hàng vật dụng nhà bếp và đồ gia dụng, Vị trí tốt trong Woodgrove Shopping Centre. Khu vực hành lang phát triển của Melton Victoria . Với doanh thu cao (1 triệu + / năm) và lợi nhuận mỹ mãn. Một ngành công nghiệp an toàn trong đồ gia dụng, đồ dùng nhà bếp và trang trí Với thế mạnh trong kế hoạch kinh doanh cho tương lai cũng như sự ủng hộ của trung thành và khách hàng mới, nó sẽ tiếp tục với tốc độ tăng trưởng doanh số mạnh mẽ. Diện tích cửa hàng 220 mét vuông, với các khu vực lưu trữ phong phú cho phép cho một mô hình kinh doanh suôn sẻ và có chỗ cho sự tăng trưởng trong tương lai. Shop phụ kiện thiết kế với chất lượng cao nhất và và sẽ cho phép người mua để xem ra cho thuê trong tương lai đột tình trạng hiện tại. Doanh thu hiện tại là $20 ngàn / tuần. Thuê shop chỉ $4,000 / tuần. Sang bán giá $250 ngàn bao gồm luôn các thiết bị (trị giá 350 ngàn). Chỉ cộng thêm hàng tồn, sẽ được tính vào thời điểm mua, dự khoảng $200 ngàn. Xin gọi hay nhắn tin  0410 499 594 hoặc gửi câu hỏi đến ericnathan@bigpond.com.au (English)


2) Cửa hàng hàng gia dụng hiệu DECOR và quà tặng đẹp, cũng trong Shoopping Centre Woodgrove Melton VIC.

Sang giá $ đề nghị của bạn + hàng tồn 


Rộng 150 mét vuông, với các khu vực lưu trữ phong phú cho phép cho một mô hình kinh doanh suôn sẻ và có chỗ cho sự tăng trưởng trong tương lai. Doanh thu là $12 ngàn hàng tuần với thuê chỗ của $3000 / tuần. Sang bán theo giá đề nghị ngàn luôn thiết bị (trị giá hơn 300 ngàn) Chỉ cộng thêm hàngh tồn tính vào thời điểm bàn giao. Dự trù $80 ngàn, Gọi hay nhắn tin 0410 499 594 hoặc email: ericnathan@bigpond.com.au (English)


兩家零售商店為快速銷售!

忙碌的廚房和商場的家居用品 -的Woodgrove $ 265K 

機會對於那些尋找一個變化和收穫的辛勤工作和奉獻的回報。丹斯樂對Woodgrove購物中心,位於高增長在MELTON的走廊。隨著高價成交(100萬+)和利潤匹配位於兩個擴大今年的安全地區,並通過QIC擁有一個光明的未來的成功將提供給買方固體購物中心。各大品牌的獨家帳戶將被列入收購,而且非常可取,不容易獲得為此,使得在未來的國會大廈強勁增長,這不僅是盈利的年收入目標進行相反的一年的機會。購物配件及所有系統將發生在購買時仍然存在,買方將具備靈活決定的時間框架和適合他們的要求的股票價值上。每週目前的營業額是$ 20K為$ 4K每週租金。購買價格為$25萬魁將包括當前的裝備(超過$ 350K值)和所有善意,股指將在採購訂單的時間進行估值將大約需要支付額外費用。 POA。

如需進一步信息或問題,歡迎聯繫0410 499 594或提交詢問 ericnathan@bigpond.com.au

精美禮品贈送的裝飾和家居用品 -的Woodgrove商場$ 175K + 機會對於那些尋找一個變化和收穫的辛勤工作和奉獻的回報。丹斯樂對Woodgrove購物中心,坐落在高增長中MELTON的走廊。隨著高價成交(+ 600K)和利潤匹配位於兩個擴大今年的安全地區 商店是150平方米,擁有充足的存儲區,以便與未來發展空間運行平穩的商業模式。商店設施是最高的質量和設計,並允許購買者看到了在信息通信技術的未來租賃目前的狀況。週成交為$ 12K為$ 3K每週租金成本。

購買價格為$ POA魁將包括當前的裝備(超過30萬$值)和所有善意,股指將在採購訂單的時間進行估值將大約需要支付額外費用。 $80K。如需進一步信息或問題,歡迎聯繫0410 499 594或提交詢問 ericnathan@bigpond.com.au (English)

Featured Products